Powiat wspiera „wózkowiczów”

Powiat wspiera „wózkowiczów”
fot. freeimages.com (andrewatla) Z inicjatywy Referatu Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Powiat Bolesławiecki podpisał list intencyjny z warszawską Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR).
istotne.pl niepełnosprawność, powiat bolesławiecki, far

Dotyczy on współpracy w aspekcie wspierania osób niepełnosprawnych ruchowo. Fundacja prowadzi nieprzerwanie od 1988 roku kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy, a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.

Na jej działania składają się zajęcia specjalistyczne, imprezy integracyjne i sportowe, szkolenia zawodowe, w tym szkolenia komputerowe, kursy prawa jazdy, działalność poradnicza. Ważnym elementem działalności jest bezpośredni sposób aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto prowadzone są warsztaty, szkolenia oraz działalność poradnicza dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Rocznie takim wsparciem objętych pozostaje blisko 200 osób w z terenu woj. dolnośląskiego.

Fundacja swoją działalnością skutecznie wypełnia lukę między szpitalem a domem, umożliwiając osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich szybszy powrót do czynnego życia.

Działania realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” wpisują się w zadania ujęte w Programie Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz w Powiatowym Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011–2015.

Dzięki tej deklaracji współdziałania pomoc dla niepełnosprawnych będzie jeszcze bardziej efektywna.

Powiat Bolesławiecki