Zakończenie szkolenia elewów w 23 Pułku Artylerii

Zakończenie szkolenia elewów w 23 Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, kpr. Arkadiusz Polewski 29 kwietnia na ostatniej zbiórce w 23 Pułku Artylerii stanęło 220 elewów, którzy w ramach pierwszego w tym roku turnusu służby przygotowawczej zakończyło czteromiesięczne szkolenie umożliwiające zawarcie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.
istotne.pl wojsko, 23śpa, nsr

Elewi przekroczyli mury bolesławieckiego pułku na początku stycznia. Przez pierwsze trzy miesiące uczyli się podstaw żołnierskiej profesji w ramach szkolenia podstawowego. Ostatni miesiąc stanowiło szkolenie specjalistyczne, podczas którego zdobywali wiedzę oraz umiejętności praktyczne wymagane dla konkretnej specjalności wojskowej.

Na zakończenie szkolenia, w dniach 22–27 kwietnia, elewi zostali poddani egzaminom teoretycznym i praktycznym sprawdzającym poziom ich przygotowania do pełnienia służby wojskowej w ramach nadawanej specjalności wojskowej.

Wśród zadań, z jakimi przyszło zmierzyć się ochotnikom do służby w pododdziałach artylerii i tych pancernych, było wykonywanie norm indywidualnych w składzie obsługi armatohaubicy Dana, wyrzutni artyleryjskiej WR-40 Langusta oraz czołgu Leopard-2 (realizowany w 10 BKPanc w Świętoszowie), a także sprawdzian ze znajomości budowy sprzętu. Ich koledzy o specjalności piechota zmotoryzowana zdawali egzamin z wykonywania norm strzeleckich, budowy broni, rzutu granatem oraz szkolenia medycznego. Egzaminy udowodniły, że w ciągu czterech miesięcy szkolenia kandydaci do służby w NSR zostali dobrze przygotowani do przyszłych zadań.

Zakończenie szkolenia elewów poprzedziło podpisanie kontraktów z przedstawicielami jednostek wojskowych oraz wyróżnienia żołnierzy osiągających najwyższe wyniki szkoleniowe.

– Gratulując ukończonego szkolenia, chciałbym podziękować za zaangażowanie, zdyscyplinowanie i cztery miesiące ciężkiej, wytężonej pracy. Na ostatniej zbiórce w 23 Pułku Artylerii życzę Wam spełniania dalszych planów zawodowych oraz sukcesów w służbie w jednostkach wojskowych, w których podpisaliście kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych – mówił dowódca 23PA wz. ppłk Witold Zawadzki.

Po odczytaniu rozkazu okolicznościowego uhonorowano listami gratulacyjnymi 10 elewów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas szkolenia przygotowawczego i egzaminów końcowych. Żołnierski apel zwieńczający czteromiesięczne szkolenia elewów I tegorocznego turnusu szkolenia przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych zakończyła defilada pododdziałów.

W ramach I turnusu służby przygotowawczej do NSR w 2016 roku Ośrodek Szkolenia Służby Przygotowawczej na bazie 23 Pułku Artylerii szkolił elewów w specjalnościach: obsługa działa i wyrzutni artylerii rakietowej, obsługa czołgu Leopard-2, obsługa moździerza, przyrządów pomiarowo-topograficznych oraz piechota zmotoryzowana. Szkolenie kolejnego, II turnusu rozpocznie się 4 maja br.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii