Oddali hołd naszym bohaterom

Oddali hołd naszym bohaterom
fot. GA Z okazji 71 rocznicy zakończenia II wojny światowej pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego uczczono pamięć tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny.
istotne.pl powiat bolesławiecki, dzień zwycięstwa

Uroczystość odbyła się w piątek 6 maja. Wicestarosta Marian Haniszewski:

Na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono – mówią słowa poety. Ale takiego sprawdzianu już nikomu nie życzę, takiego sprawdzianu już nie chcemy. Widząc jednak to, dokąd zmierza świat: terroryzm, zbrojenia, wojny domowe, przestajemy mieć pewność, czy ta straszna lekcja z XX w. czegoś nas nauczyła. Z przykrością i smutkiem muszę stwierdzić, że niestety nie.

Mjr rezerwy Wiesław Łysakowski:

Cena krwi naszych przodków była najwyższa. Chciałbym wspomnieć z państwem losy wszystkich ludzi, którzy musieli poświęcić swą codzienność, marzenia o rodzinie i miłości. Dla nas. Dzięki temu dzisiaj mogę powiedzieć: jestem wolny, mieszkam w wyzwolonej Polsce, to wielki dar, wielki przywilej. Czy naprawdę potrafimy go docenić? Czasem trudno uwierzyć, jak łatwo ten dar niszczymy w złośliwych sporach, niekończących się marszach przeciw sobie. Mimo że wiele już wydziałem i wiele przeżyłem, naiwnie wierzę, że warto rozmawiać i wspólnie działać. Większość Polaków chce normalności i spokoju. Pamiętajmy, że spokój i normalność są największym darem, który został tak wielu odebrany. Oby to się nigdy nie powtórzyło.

Jednym z najważniejszych elementów piątkowej ceremonii było złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Kwiaty złożyły m.in. delegacje kombatantów, sybiraków, służb mundurowych i samorządowców.

Organizatorem wydarzenia był Powiat Bolesławiecki. Uroczystość poprowadzili Renata Czerwińska i mjr Jerzy Juchaniuk.