Krzemiński: jakie sprawy są dla mnie ważne?

Krzemiński: jakie sprawy są dla mnie ważne?
fot. Arkadiusz Krzemiński Arkadiusz Krzemiński lista 2, miejsce 16: Chcę być posłem dla ludzi z małych miast i ze coraz prężniej rozwijających się wsi. Tutaj mieszkają ludzie zaradni, przedsiębiorczy.
istotne.pl arkadiusz krzemiński, wybory 2015

Moim zadaniem będzie zabiegać o interesy regionu i być blisko ludzi z gmin i powiatów leżących pomiędzy Nysą Łużycką, Kwisą a Bobrem.

Jakie sprawy są dla mnie ważne?

Będę inicjował i wspierał wszystkie działania zmieniające na lepsze rozwiązania z zakresu mojej działalność, czyli prawa. Moim priorytetem jest skuteczniejsza egzekucja alimentów oraz naprzemienna władza rodzicielska, tak by opiekę nad dziećmi mogli sprawować naprzemian rozwiedzieni rodzice. Zajmować się będę też prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W szczególności chcę eliminować złe prawo, gdzie przepis ważniejszy jest niż człowiek.

Ważny jest dla mnie rozwój miast i wsi. Ten rozwój łączy się z dobrą komunikacją miedzy miejscowościami, z łatwym dojazdem do szkół, czy do pracy. Dlatego chcę wspierać inwestycje komunikacyjne, które pozostają poza zasięgiem władz samorządowych.

Chcę również pomagać mieszkańcom, samorządom i stowarzyszeniom w korzystaniu ze środków finansowych UE ustalonych na lata 2014-2020

Chcę odkryć dla turystyki miasta i wioski naszego regionu. Dlatego zamierzam tworzyć partnerskie działania samorządowe na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego. W tym działaniu najbliższy jest mi promowanie lokalnych produktów, tradycji, rozwój ścieżek rowerowych oraz siłowni na otwartym powietrzu.

Sfinansowane ze środków KW Platforma Obywatelska RP