Ponad 200 mln zł na rozwój wsi i małych miast. Wśród partnerów programu Wrzosowa Kraina

Ponad 200 mln zł na rozwój wsi i małych miast. Wśród partnerów programu Wrzosowa Kraina
fot. Krzysztof Gwizdała Marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Ewa Mańkowska podpisali 17 maja umowy z piętnastoma Lokalnymi Grupami Działania.
istotne.pl umwd, wrozosowa kraina

LGD to społeczni partnerzy wyłonieni w drodze konkursu, którzy zaproponowali najlepsze Lokalne Strategie Rozwoju swoich regionów. Teraz zadecydują o tym, jak rozdysponowane zostaną środki w ramach unijnego programu Leader, którego głównymi celami są: budowanie kapitału społecznego wsi i małych miast dzięki oddaniu lokalnej społeczności możliwości zarządzania unijnym środkami oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

To lokalni społecznicy zadecydują, które inwestycje w ich regionach powinny zostać zrealizowane. Środki mogą zostać przeznaczone miedzy innymi na rozwój przedsiębiorczości, budowę infrastruktury sportowej, kulturalnej czy turystycznej oraz remonty tej już istniejącej.

O finansowanie projektów mogą zabiegać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje a także gminy. Terminy naborów projektów będą ogłaszane przez poszczególne Lokalne Grupy Działania oddzielnie, jednak możemy spodziewać się ich już tego lata. – Już poprzednia perspektywa budżetowa pokazała, jak bardzo potrzebujemy takiego programu – mówił na konferencji marszałek Cezary Przybylski. – Przekazanie jak największej inicjatywy, a także pieniędzy na najniższy lokalny szczebel jest konieczne, bo z tego poziomu najlepiej widać problemy i najlepsze pomysły na ich rozwiązanie.

16 partnerów w regionie

Przedstawiciele 15 z 16 wybranych Lokalnych Grup Działania podpisali 17 maja w Urzędzie Marszałkowskim umowy. Wysokość środków uzyskanych przez LGD jest zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących ich regiony. Rekordziści będą mieli do rozdysponowania ponad 24 mln zł.

Lokalne Grupy Działania w województwie dolnośląskim:

 1. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 2. Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz
 3. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
 4. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
 5. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
 6. Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
 7. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
 8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” (skupiająca partnerów z 3 gmin: Przemkowa, Gromadki i Chocianowa)
 14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik
 15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

UMWD/ii