Spotkanie z podopiecznymi DDP

Spotkanie z podopiecznymi DDP
fot. UM Bolesławiec 12 maja 2016 r. odbyło się spotkanie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu z prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem.
istotne.pl piotr roman, ddp, um bolesławiec

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie głównych zadań, zawartych w tegorocznym budżecie miasta, które realizowane są przez Urząd Miasta, oraz planów inwestycyjnych w dalszej perspektywie. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się tematy dotyczące zagospodarowania strefy ekonomicznej przez nowych inwestorów, którzy podjęli decyzję o ulokowaniu swojego zakładu w Bolesławcu.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się idea zagospodarowania terenu bulwaru nad Bobrem, który zlokalizowany jest w okolicach wiaduktu. Teren zagospodarowania obejmuje ponad 9 ha, a jego poszczególne strefy zostały tak pomyślane, aby mogli z niej korzystać zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy Bolesławca, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny.

Uczestnicy spotkania mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia w Bolesławcu, zwrócić uwagę na nurtujące ich problemy oraz zgłosić konkretne sprawy do rozwiązania. Wiele pytań dotyczyło remontów na określonych drogach i kompetencji zarządców dróg. Zaniepokojenie podopiecznych DDP budzi skala zniszczeń nowych urządzeń na terenach ogólnodostępnych, np. w parkach, na placach zabaw. Podczas dyskusji padały sugestie dotyczące rozwiązania konkretnych problemów.

Warto przypomnieć, że Dom Dziennego Pobytu jest instytucją wspierającą ludzi starszych, mającą na celu podniesienie efektywności oddziaływań pomocowych, a w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji ludzi starszych. W zakres usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu wchodzi m.in. aktywizacja fizyczna, aktywizacja umysłowa, zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej oraz zapewnienie posiłku w postaci obiadu. Korzystanie z ośrodka zachęca do aktywności, przywraca motywację do przebywania wśród innych, życzliwych im ludzi.

informacja zlecona