Wydłużony został termin zapisów do Filmoteki Szkolnej

Wydłużony został termin zapisów do Filmoteki Szkolnej
fot. BOK-MCC Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowanego w Kinie Forum. Do 16 października nauczyciele z przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać uczniów do udziału programie.
istotne.pl kino forum, edukacja filmowa

Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Kino Forum skierowany jest do uczniów i nauczycieli, którzy w ramach zajęć szkolnych chcą oglądać wartościowe filmy i o nich rozmawiać. Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży spotkanie zarówno z klasyką filmową, jak i twórczością współczesną. Uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat sztuki filmowej, rozwijają wrażliwość i przygotowują się do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą.

Zapisy do projektu na rok szkolny 2015/2016 odbywają się przez stronę Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=657 Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na ulotkach oraz na stronie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej: www.nhef.pl

Projekt skierowany jest do pięciu grup wiekowych: przedszkoli, klas I-III; IV-VI; gimnazjum i liceum w tematycznych cyklach. Każdy cykl składa się z 7 spotkań w ciągu roku (od października 2015 do kwietnia 2016). Każda grupa przychodzi do kina raz w miesiącu. Spotkania składają się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa lub prelekcji multimedialnych, projekcji filmu oraz dyskusji dla chętnych uczniów. We współpracy z krytykami filmowymi, filmoznawcami i nauczycielami do filmów przygotowane są materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Każdy z nich składa się z części filmoznawczej i scenariusza lekcji.

Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratoria Oświaty.

BOK-MCC stopka do wiadomościBOK-MCC stopka do wiadomościfot. BOK-MCC