Remonty kolejnych kamieniczek

Remonty kolejnych kamieniczek
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu trwają remonty kolejnych kamieniczek przyrynkowych.
istotne.pl remont, um bolesławiec

Remonty kamieniczek są efektem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”, który przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków. Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinansowania do remontu elewacji.

Warto przypomnieć, że w tym roku dotacje na renowację elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy przyznane zostały ośmiu wspólnotom. Wspólnoty zlokalizowane są przy ulicach:

  • Rynek 27
  • B. Prusa 16/18
  • B. Prusa 12/13
  • B. Prusa 10/11
  • B. Prusa 8/9
  • B. Prusa 6/7
  • Kościelnej 4/5
  • Armii Krajowej 4.
Remonty kolejnych kamieniczekRemonty kolejnych kamieniczekfot. UM Bolesławiec
Remonty kolejnych kamieniczekRemonty kolejnych kamieniczekfot. UM Bolesławiec

Dotacja na prace konserwatorskie przyznana została również jednej parafii. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 1 500 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

UM Bolesławiec/ii