23 Śląski Pułk Artylerii: poligonowy sprawdzian artylerzystów

23 Śląski Pułk Artylerii: poligonowy sprawdzian artylerzystów
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Przez ostatni tydzień pododdziały 23 Śląskiego Pułku Artylerii doskonaliły umiejętności realizacji zadań taktycznych i ogniowych podczas szkolenia poligonowego na OSPWL Żagań – Świętoszów.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Szkolenie rozpoczęło przemieszczenie marszem kołowym sił i środków biorących udział w ćwiczeniu do ośrodka szkolenia poligonowego, realizowane od wczesnych godzin porannych 14 września. Po osiągnięciu wyznaczonego rejonu MCzP pełniący obowiązki zastępcy dowódcy 23pa ppłk Remigiusz Zieliński przedstawił przebieg oraz zasadnicze cele szkolenia poligonowego. Po omówieniu warunków bezpieczeństwa przez przedstawicieli komendy poligonu artylerzyści przystąpili do realizacji zadań.

Plan szkolenia poligonowego, stanowiącego jeden z elementów przygotowania artylerzystów do udziału w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. Dragon-15 na poligonie w Orzyszu, zawierał szereg przedsięwzięć ze szkolenia taktycznego, bojowego oraz specjalistycznego, w ramach których doskonalono działanie obsad stanowisk dowodzenia, rzutów ogniowych oraz funkcyjnych pododdziałów zabezpieczających.

W ramach zajęć specjalistycznych z pracy bojowej na sprzęcie żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej (WR-40 Langusta) doskonalili działanie obsług, drużyn i sekcji, którego celem było przygotowanie do strzelań artyleryjskich amunicją bojową. Realizowano je już następnego dnia w ramach Treningu Kierowania Ogniem pk. Ulewa-15 przeprowadzonego przez dowódcę 3 dar mjr. Piotra Kobyłeckiego (p.o.).

W tym samym czasie pododdziały dywizjonu dowodzenia i batalionu logistycznego realizowały własne przedsięwzięcia szkoleniowe. Dywizjon dowodzenia zgrywał pododdziały łączności, rozpoznania i dowodzenia, prowadząc szkolenie specjalistyczne i taktyczne. Pododdziały logistyczne, oprócz zabezpieczenia technicznego szkolących się pododdziałów pułku, realizowały własne przedsięwzięcia szkolenia taktyczno-specjalnego i bojowego.

W szkoleniu poligonowym uczestniczyło 40 żołnierzy NSR odbywających rotacyjne ćwiczenie wojskowe w ramach nadanych im przydziałów kryzysowych. Był to kolejny etap podnoszenia ich umiejętności indywidualnych oraz okazja do zgrywania w składzie zespołów i drużyn.

Zwieńczeniem szkolenia poligonowego był sprawdzający Trening Kierowania Ogniem pułku pk. Błyskawica-15, przeprowadzony w dniach 17-18 września. Kierownikiem treningu, w czasie którego sprawdzono gotowość 3 dar do ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Dragon-15, był ppłk Remigiusz Zieliński, a pracą obsady Stanowiska Dowodzenia 23pa kierował mjr Szymon Czerwiński. Ćwiczące pododdziały uzyskały dobre i bardzo dobre oceny ze strzelań bojowych, a dowódcy mogli ocenić w działaniach aktualny poziom i możliwości swoich podwładnych.

Dynamika szkolenia nie dawała żołnierzom zbyt wiele czasu na odpoczynek, albowiem we wczesnych godzin porannych 19 września przemieścili się w rejon wojskowej bocznicy kolejowej w Pstrążu. Kolejnym elementem przygotowania artylerzystów do udziału w ćwiczeniu, zaplanowanym w październiku na oddalonym o ponad 600 kilometrów poligonie orzyskim, było szkolenie z zasad i warunków przewozu sprzętu transportem kolejowym. Żeby sprawnie i bezpiecznie przemieścić sprzęt i żołnierzy, niezbędna jest znajomość zasad BHP, czynności załadowczych i wyładowczych oraz właściwego zabezpieczenia transportowanego mienia.

Szkolenie z udziałem dowódcy 23 Pułku Artylerii płk. Pawła Świtalskiego prowadził komendant transportu, dowódca 3dar (p.o.) mjr Piotr Kobyłecki oraz p.o. szefa Wojskowej Delegatury Transportu w Żaganiu ppor. Dawid Andrzejczuk. Po szczegółowym zapoznaniu szkolonych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności ładunkowo-rozładunkowych, a także obowiązkami i zadaniami funkcyjnych, przystąpiono do pokazu praktycznego załadunku samochodów osobowo-terenowych, ciężarowych oraz wyrzutni WR-40 Langusta. Podczas tego elementu szkolenia szczegółowo omówiono zasady rozmieszczenia i mocowania pojazdów na platformach kolejowych, aby podczas transportu nie doszło do niekontrolowanej zmiany położenia pojazdów.

Szkolenie poligonowe pododdziałów 23 Pułku Artylerii zakończyło się 19 września przemieszczeniem marszem kołowym do MSD, skąd po krótkiej obsłudze sprzętu już za kilka dni rozpoczną przegrupowanie na OSPWL Orzysz.

kpt. Remigiusz Kwieciński