Podziękowania za współpracę

Podziękowania za współpracę
fot. Powiat Bolesławiecki Wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Łuka podziękował za dobre lata współpracy, licząc na kolejne – równie pozytywne.
istotne.pl wojsko, powiat bolesławiecki

Szczególne podziękowania za współpracę otrzymał starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski na kameralnym spotkaniu związanym z jubileuszowym świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które uroczyście zorganizowano 5 listopada w Teatrze Starym.

Wojskowy komendant uzupełnień ppłk Andrzej Łuka podziękował za dobre lata współpracy, licząc na kolejne – równie pozytywne. Podkreślił, że współpracownicy i goście byli pod wielkim wrażeniem Teatru Starego.

Warto zaznaczyć, że w ponadlokalnej uroczystości, oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu i podległych mu Wojskowych Komend Uzupełnień, uczestniczyli liczni goście z całego Dolnego Śląska. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dziękując wszystkim za dotychczasową służbę, wyróżnił najbardziej zasłużonych medalami oraz licznymi nagrodami okolicznościowymi.

Podczas święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej wystąpiła też słynna Orkiestra Wojskowa Wojsk Lądowych.

Powiat Bolesławiecki/ii