Powiat Bolesławiecki: „Zatrzymać Przemoc”

Powiat Bolesławiecki: „Zatrzymać Przemoc”
fot. Powiat Bolesławiecki Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu jest objęty dofinansowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
istotne.pl konferencja, pcpr, powiat bolesławiecki

PCPR już od dawna starało się o wparcie w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Udało się zdobyć pieniądze konkursowe na bardzo potrzebne zadania, bo problem przemocy, niestety, jest niepokojąco aktualny. Pomysł na systemowe przeciwdziałanie może nie jest nowy, ale przykłady płynące z życia przekonują o słuszności takiej drogi.

Projekt obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, oświaty, kuratorów sądowych), do rodziców ze środowisk zagrożonych problemem przemocy domowej młodzieży szkolnej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – oraz szerszej społeczności lokalnej.

– Dotarcie do odbiorców Projektu jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich środowisk działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do skuteczniejszego rozwiązywania problemu związanego z przemocą w naszym powiecie – podkreślają koordynatorzy, którzy już podjęli działania, aby zintegrować środowisko w dobrej sprawie.

Temu służyła konferencja zorganizowana w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, na którą zostali zaproszeni pedagodzy, psychologowie, prokuratorzy, policjanci, przedstawiciele stowarzyszeń oraz socjalnych instytucji.

Projekt „Zatrzymać Przemoc” jest realizowany w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bolesławieckim na lata 2012–2015. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 000 zł. Dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 28 000 zł. Udział własnych środków finansowych Powiatu Bolesławieckiego: 7 000 zł.

Powiat Bolesławiecki/ii