Gimnazjum Samorządowe nr 2 zostanie rozwiązane?

Gimnazjum Samorządowe nr 2 zostanie rozwiązane?
fot. http://gim2.boleslawiec.pl/ O sprawie w czasie czerwcowej sesji Rady Miasta Bolesławiec mówił wiceprezydent Kornel Filipowicz.
istotne.pl pis, kornel filipowicz, oświata, maria subik, reforma, g2 bolesławiec, anna zalewska

Zastępca Piotra Romana nawiązał do wystąpienia Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej. – Ono pokazało nam kierunek przeobrażeń również w naszej, bolesławieckiej oświacie. Te zmiany idą w kierunku likwidacji gimnazjów – powiedział Kornel Filipowicz. – W przełożeniu na bolesławiecki grunt będzie to wiązało się ze zmianą struktury organizacyjnej naszej oświaty. Ponieważ znikną gimnazja, będziemy musieli zmienić strukturę szkół: pojawią się tylko podstawówki.

Kornel FilipowiczKornel Filipowiczfot. GA

I dodał: – Pani minister stwierdziła, że gimnazja to raczej porażka, a nie sukces, i że działały one dezintegrująco. Śmiem twierdzić, że u nas udało się zintegrować młodzież z miasta i spoza niego. Dzięki temu ten kwiat młodzieży przepięknie nam rozkwitł.

Wiceprezydent podkreślił, że miejskie gimnazja w tym roku osiągnęły najwyższy wynik w historii ich istnienia. Nasze placówki były o 4% lepsze w porównaniu do średniej województwa. Podobnie było w przypadku części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W niektórych przedmiotach uczniowie miejskich szkół gimnazjalnych mieli wyniki zbliżone do uczniów tych prywatnych. – Tak się złożyło: kończą się gimnazja, a my osiągamy najlepsze wyniki – podsumował K. Filipowicz. – Pani dyrektor Maria Subik [szefowa Gimnazjum Samorządowego nr 2 – przyp. „ii”] patrzy na mnie smutnym wzrokiem. To jest jedyne gimnazjum, które nie jest częścią żadnego miejskiego zespołu szkół i prawdopodobnie zostanie rozwiązane.

Co Wy na to?

Likwidacja GS nr 2 to:
zły pomysł
56.42
dobry pomysł
39.45
nie interesuje mnie to
4.13

Przypomnijmy, że w czasie uroczystości „Pan prezydent zaprasza” rewelacyjny musical (z muzyką na żywo i gościnnym udziałem fenomenalnego gitarzysty bluesowego Wojciecha Szajwaja) w wykonaniu uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu. Wyreżyserowane przez Małgorzatę Janowską, Justynę Rapę i Ewę Ołenicz-Bernacką przedstawienie okazało się mądrą i ciepłą opowieścią o wolności i tolerancji.