Oświadczenie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego ws. szkoły specjalnej

Oświadczenie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego ws. szkoły specjalnej
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk Poniżej publikujemy oświadczenie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.
istotne.pl szkoła specjalna, oświadczenie, powiat bolesławiecki, 2lo bolesławiec

Na 22 sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego przedstawiono koncepcję „Przeniesienia Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu do nowej siedziby lub przystosowanie istniejącego obiektu”. Temat wywołał burzliwą dyskusję, dlatego Zarząd Powiatu Bolesławieckiego wydał oświadczenie w tej sprawie:

Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Celem pracy samorządowców jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz rozwiązywanie ich problemów. Decyzje, które w tym celu podejmujemy, bywają trudne, ale konieczne.

Jednym z problemów, którym zajmujemy się od kilku miesięcy, a który istnieje już od początku funkcjonowania powiatu, jest konieczność rozwiązania problemu lokalowego szkoły specjalnej. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przestawiamy dziś koncepcję rozwiązania tego problemu. Umówiliśmy się na to podczas połączonego spotkania wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, które odbyło się w styczniu br. Podkreślamy, że przestawiona dziś koncepcja zawiera określone wtedy przez nas warunki konieczne. Po pierwsze, żadna z dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych nie zostanie zlikwidowana ani połączona z inną. Po drugie, szkoła specjalna zlokalizowana zostanie w nowym budynku, który zdecydowanie podniesie standard pracy z wychowankami ZSiPS. Warunki te zostały dochowane. Przedstawiona dziś koncepcja polega na przeniesieniu szkoły specjalnej do nowo wybudowanych pomieszczeń zlokalizowanych przy budynku II LO w Bolesławcu. Dotyczy więc rozbudowy tej szkoły. Nowy budynek umożliwi pracę szkoły specjalnej bez konieczności ograniczania funkcji i zadań liceum. Jest rozwiązaniem funkcjonalnym, nowoczesnym i co ważne, racjonalnym finansowo oraz dającym możliwości rozwoju obu szkołom.

Podkreślamy: obie szkoły funkcjonować będą jako oddzielne jednostki organizacyjne powiatu. Posiadać będą dwa niezależne wejścia do szkoły. Rozwiązania konstrukcyjne nie narzucają szkołom konieczności integracji, choć oczywiście jest ona możliwa. Prezentacja naszej koncepcji podczas konsultacji społecznych wywołała protesty i wiele emocji. I o ile można zrozumieć obawę przed „nowym”, o tyle niektóre z podnoszonych argumentów przeciwnych tej koncepcji – zaskakują. Obawa, że sąsiedztwo szkoły specjalnej przy liceum obniżyć może jego popularność ze względu na obecność dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wyrażona przez nauczycieli liceum, może niepokoić. Koncepcja będzie dopracowywana, a rozmowy z zainteresowanymi stronami prowadzone.

Na podjęcie ostatecznej decyzji mamy jeszcze czas, ponieważ opóźnia się rozstrzygnięcie naszego wniosku o pozyskanie środków unijnych na przebudowę drogi 2271 D Osiecznica – Rudawica i przebudowę znajdujących się w jej ciągu mostów. Kwestia dofinansowania drogi i mostów powinna rozstrzygnąć w październiku br. Istotne jest też, że w naborze uczestniczy aż 14 wniosków. Ostatecznie decyzje podejmiemy więc jesienią. Będą one konsultowane oraz dostosowane do możliwości finansowych powiatu.

Co Wy na to?

Powiat Bolesławiecki/i