XXV sesja Rady Miasta Bolesławiec

XXV sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p. sala, nr 201 – odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Bolesławiec.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XXV sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXV sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 maja 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXIV sesji odbytej 25 maja 2016 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sytuacja ekonomiczna spółek miejskich: MZGK, MZK, TBS, ZEC, BFPK, PWiK.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.
9. Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu,
9.2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
9.3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu,
9.4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,
9.5. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Pani Krystynie Gay-Kutschenreiter,
9.6. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Księdzu Prałatowi Józefowi Gołębiowskiemu.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy organizacyjne:
11.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

informacja zlecona