Wrota historii ojczystej – warsztaty i obóz dla uczniów

Wrota historii ojczystej – warsztaty i obóz dla uczniów
fot. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Przedstawiamy program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych humanistycznie i historycznie.
istotne.pl warsztaty, historia

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego SWP zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt obejmuje organizację dla uczniów wybitnie uzdolnionych humanistycznie i historycznie obozu naukowego na Litwie oraz warsztatów stacjonarnych w Domu Polonii w Pułtusku połączonych ze sobą webinariami.

  • 14.06.-23.07.2016 rekrutacja uczestników warsztatów i obozów naukowych
  • 24.07.-30.07.2016 warsztaty stacjonarne uzdolnień historycznych i nowoczesnych technologii informatycznych cz. I Pułtusk
  • 01.08.-15.09.2016 webinaria przygotowujące do obozu naukowego
  • 16.09.-23.09.2016 obóz naukowy w Wilnie
  • 26.09.-08.11.2016 webinaria opracowujące materiały po obozie w Wilnie
  • 10.11.-13.11.2016 warsztaty historyczne i nowoczesnych technologii informatycznych cz. II Pułtusk
  • 15.11.-31.12.2016 webinaria przygotowujące opracowanie naukowej publikacji zebranych materiałów w wersji elektronicznej

Podczas projektu młodzież będzie poszukiwać i opracowywać materiał historyczny pochodzący z zasobów muzealnych i archiwalnych Wilna oraz poddawać go analizie i opracowaniu z wykorzystaniem zasad obowiazujących w nowoczesnym warsztatcie pracy historyka.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacji pozwoli wspierać zainteresowania uczestników w zakresie programowania, budowania platformy multimedialnej, obróbki cyfrowej zebranych materiałów oraz stworzeniu publikacji naukowej w wersji elektronicznej dostępnej na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Przygotowana przez młodzież publikacja dokumentować będzie współczesną historię regionu.

Kontakt: instytut.swp@gmail.com

informacja zlecona