Fire Phobia: Wiedzą, jak reagować na agresję demonstrantów

Fire Phobia: Wiedzą, jak reagować na agresję demonstrantów
fot. biuro prasowe XXXIV zmiany KFOR 13 czerwca żołnierze kompanii manewrowej 34 zmiany PKW KFOR doskonalili wykonywanie procedur z zakresu panowania nad tłumem.
istotne.pl wojsko

W bazie Slim Line w Prisztinie plutony kompanii manewrowej wspólnie z portugalskimi żołnierzami z odwodowego batalionu manewrowego KFOR doskonaliły umiejętności działania w przypadku użycia przez demonstrantów środków zapalających.

Trening rozpoczął się szkoleniem indywidualnym. Na wstępie portugalscy instruktorzy zademonstrowali podstawowe zasady i techniki działania, a następnie przystąpili do szkolenia praktycznego. Żołnierze szybko opanowali technikę poruszania się w przypadku kontaktu ze środkiem zapalającym. Kolejnym etapem było zgrywanie drużyn i plutonów, a w końcowej części doskonalono współdziałanie plutonów polskich z portugalskimi.

– Treningi w ramach procedury Fire Phobia przygotowują żołnierzy kompanii manewrowej do prawidłowego reagowania na zagrożenia w związku z użyciem improwizowanych ładunków zapalających. Są częścią szkolenia podtrzymującego ich zdolność do wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności mandatowej, np. zadań interwencyjnych realizowanych w Kosowie w celu wsparcia kosowskiej policji. Realne zagrożenia będą mniej niebezpieczne, jeśli żołnierze będą wiedzieć, jak postępować podczas gwałtownych starć z protestującymi – mówi kpt. Piotr Sobański.

Instruktorzy bardzo dobrze ocenili działanie polskich plutonów. Decydujący wpływ na taką ocenę miało przede wszystkim duże zaangażowanie żołnierzy. Podkreślić należy, że wysoka ocena wykonywania przedmiotowych procedur to także wynik dotychczasowego intensywnego szkolenia i zgrania żołnierzy. Tego typu trening pozwala na bliższe poznanie realnego zagrożenia, jakie może wystąpić w trakcie realizacji zadań w Kosowie. Pomimo relatywnie stabilnej sytuacji w rejonie odpowiedzialności mandatowej wciąż należy liczyć się z możliwością wystąpienia protestów i zamieszek na tle etnicznym czy politycznym.

Wspólne ćwiczenia i szkolenia żołnierzy z różnych państw wchodzących w skład Sił Międzynarodowych KFOR w Kosowie umożliwiają wymianę doświadczeń, porównanie procedur i wyposażenia pojedynczego żołnierza. Szybkość i jednolitość wykonywanych zadań jest gwarancją skuteczności w dynamicznych starciach.

biuro prasowe 34 zmiany PKW KFOR/ii