Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha
fot. Krzysztof Gwizdała 9 czerwca w Domu Kultury Promyk w Nowogrodźcu odbyła się 25 sesja nowogrodzieckiej Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi.
istotne.pl robert relich, um nowogrodziec

Rada Miejska, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2015 i uwzględnieniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nowogrodźca za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz pogratulowała burmistrzowi Robertowi Relichowi. Włodarz zaś podziękował radnym Rady Miejskiej za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej, a także skarbniczce Gminy Irenie Johna-Rudko – za czuwanie nad budżetem.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza NowogrodźcaJednogłośne absolutorium dla burmistrza Nowogrodźcafot. UM Nowogrodziec

Jednomyślne absolutorium było zasłużone? Zapraszamy do dyskusji.

UM Nowogrodziec/ii