Opóźnia się likwidacja ZOZ

Opóźnia się likwidacja ZOZ
fot. B.org Radnym powiatu nie udało się podjąć uchwały w sprawie likwidacji bolesławieckiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
istotne.pl zoz, szpital powiatowy, restrukturyzacja

Nietypowo 19 posiedzenie rady powiatu odbyło się w poniedziałek, a nie jak zwykle we czwartek. Zmiana ta miała związek z przyśpieszeniem prac związanych z przekształceniem Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Niestety punkt dotyczący likwidacji ZOZ wypadł z programu sesji. Uchwałę o likwidacji publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej radni powiatowi co prawda podjęli już na poprzedniej sesji, ale projekt nie został poprzedzony opiniami związków zawodowych i uchwała została uchylona przez wojewodę.

Projekt uchwały miał być rozpatrywany w poniedziałek, ale w ogóle nie wszedł pod obrady. Rada musi go najpierw skonsultować ze związkami zawodowymi, mimo że nawet negatywna opinia związkowców, nie będzie miała wpływu na decyzję radnych.