Nowy rok, nowe wyzwania artylerzystów. Nowy szef sztabu i zastępca dowódcy

Nowy rok, nowe wyzwania artylerzystów. Nowy szef sztabu i zastępca dowódcy
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Uroczystą zbiórką pododdziałów pułku 11 stycznia br. zainaugurowano rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego w 23 Pułku Artylerii.
istotne.pl wojsko, 23śpa

Dziękując żołnierzom za wysiłek włożony w realizację zadań w minionym roku, dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Paweł Świtalski omówił priorytetowe zadania, jakie stoją przed pułkiem w roku 2016:

Rozpoczęcie szkolenia ochotników I turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, kontynuacja przygotowania żołnierzy do realizacji zadań poza granicami kraju w ramach XXXIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz szereg ćwiczeń i treningów z udziałem sztabu i pododdziałów pułku – to jedne z wielu zadań czekających nas w 2016 roku. Jestem przekonany, że dzięki Waszemu zaangażowaniu i wysiłkowi wkładanemu w codzienne szkolenie i służbę osiągniemy wszystkie założone na ten rok cele szkoleniowe.

Po omówieniu głównych kierunków działania oraz priorytetów w działalności służbowej przez podpułkownika Sławomira Kulę dowódca bolesławieckich artylerzystów powitał w murach 23 Pułku Artylerii ochotników I turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy 8 stycznia rozpoczęli w 23 PA czteromiesięczne szkolenie. Następnie dokonał symbolicznego aktu wręczenia broni – elementu wyposażenia żołnierza i symbolu bezpieczeństwa – reprezentantom trzech kompanii szkolnych.

Nowy rok to również zmiany kadrowe w pułku. Zbiórka z udziałem całego stanu osobowego jednostki stanowiła okazję do przedstawienia podpułkownika Witolda Zawadzkiego, wyznaczonego na stanowisko szefa sztabu 23 Pułku Artylerii. Artylerzysta z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w trakcie służby w 11 Mazurskim Pułku Artylerii oraz na stanowisku szefa WRiA 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, zastąpi na tym stanowisku podpułkownika Sławomira Kulę, wyznaczonego na stanowisko zastępcy dowódcy 23 PA.

Pułkownik Świtalski wręczył ponadto akty mianowań na kolejny stopień wojskowy chorążemu Grzegorzowi Prystupie oraz kapralom Marcinowi Rudnickiemu, Krzysztofowi Faltynowi i Nikodemowi Zdonkowi. Na zakończenie zbiórki wręczył żołnierzom certyfikaty i listy gratulacyjne za zaangażowanie podczas ćwiczenia taktycznego w składzie 12 DZ, w którym artylerzyści wzięli udział w grudniu ubiegłego roku.

Po zbiórce odbyło się zebranie oficerów 23 Pułku Artylerii, podczas którego przeprowadzono wybory oficera roku zgodnie z nowymi kryteriami oceny. Po przedstawieniu kandydatur i szczegółowej charakterystyce każdego pretendenta przez męża zaufania korpusu kapitana Michała Kozarskiego, w wyniku głosowania, oficerem 2015 roku w 23 PA został kapitan Grzegorz Podolszański – szef sekcji operacyjnej 3 dywizjonu artylerii rakietowej.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii