Wiedzą, jak przeciwdziałać atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych

Wiedzą, jak przeciwdziałać atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych
fot. kpt. Adriana Wołyńska, Katarzyna Przepióra Przez trzy dni żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) szkolili się z zasad przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (C-IED).
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, szkolenie

Pierwszy dzień szkolenia poświęcono teoretycznemu zaznajomieniu uczestników z podstawowymi terminami i pojęciami. Przedstawiono budowę, rodzaje improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED – ang. Improvised Explosive Device), sposoby ich inicjowania oraz technikę użycia. W drugiej części zajęć teoretycznych zapoznano szkolonych z taktyką działania, technikami i procedurami postępowania w środowisku zagrożonym atakami IED.

Dwa kolejne dni rozpoczynały się od praktycznego pokazu działania plutonu DEMO, przygotowanego przez szefa wojsk inżynieryjnych 10BKPanc majora Ireneusza Marciniaka. Po zaprezentowaniu właściwego sposobu działania, żołnierze biorący udział w szkoleniu przechodzili do praktycznych ćwiczeń procedur C-IED.

Kapral Sławomir Dutkiewicz tak opisał przebieg działania: – Naszym zadaniem było przeprowadzenie patrolu po wyznaczonej drodze marszu, na której znajdował się przepust. Pod nim było podejrzenie podłożenia improwizowanego urządzenia wybuchowego. Cała procedura wyglądała tak, że w odpowiedniej odległości przed miejscem niebezpiecznym VP (ang. Vulnerable Point) musieliśmy zatrzymać skład patrolu, wykonać procedurę 5/25, a następnie dokładnie sprawdzić cały rejon przepustu, stosując proceduję Izobox. Cała procedura służyła ewentualnemu wykryciu IED, aby móc kontynuować marsz kolumną plutonu.

Sprawdzenia przepustu dokonuje się z zastosowaniem określonych procedur C-IED, a w przypadku jego wykrycia należy w strefie incydentu odpowiednio zareagować, stosując zasadę 4C (Confirm, Clear, Cordon, Control) oraz złożyć meldunek (UXO/IED Raport).

Instruktor, kapitan Paweł Medyński z Zespołu Rozminowania C-IED (Mobile Training Team z wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych) podkreśla właściwe przygotowanie 10BKPanc do realizacji szkolenia: – Część żołnierzy sprawdza się rewelacyjnie i widać, że mają doświadczenie w przerabianej tematyce. Niektórzy dopiero zapoznają się z przedmiotem zajęć. Nasza rola polega na tym, aby szkolenie ujednolicić, zgrać wszystkie jego elementy – zarówno pododdziały ogólnowojskowe, jak i saperów – tak, aby w efekcie miały one zdolność do wspólnego działania.

Sierżant Zenon Mikołajczak podkreśla wagę znajomości wymienionych sposobów działania: – Dla nas ważne jest, aby znać procedury międzynarodowe, gdyż ułatwi nam to współpracę z sojusznikami. Cieszymy się, że możemy czerpać z wiedzy i doświadczenia instruktorów z Wrocławia, którzy są praktykami – właściwie wszyscy członkowie zespołu uczestniczyli w misjach zagranicznych. Wprawdzie większość żołnierzy 10BKPanc również była już na misjach w Iraku i Afganistanie, ale nauki nigdy nie za wiele. Tutaj mamy okazję do doskonalenia naszych umiejętności, żeby popełniać jak najmniej błędów w przyszłości.

– Zasadnicza trudność tkwi w różnorodności typów IED oraz ciągłej ewolucji metod i środków wykorzystywanych do ich konstruowania – podsumował organizator zajęć major Marciniak. – Nie bez znaczenia jest również zmieniająca się taktyka ich użycia przez terrorystów. Należy pamiętać, że prowadzą oni ciągłe rozpoznanie wojsk koalicji w celu pozyskania informacji o technologii i sposobach neutralizacji IED. Zdobyte dane natychmiast wykorzystują do wprowadzenia nowych skutecznych metod prowadzenia ataków.

kpt. Adriana Wołyńska, 10BKPanc/ii