70 rocznica powrotów do Polski. Powiat organizuje konferencję

70 rocznica powrotów do Polski. Powiat organizuje konferencję
fot. Powiat Bolesławiecki Jednym z wielkich atutów powiatu bolesławieckiego jest historyczne i kulturowe bogactwo: wspólnota losów i doświadczeń jego mieszkańców.
istotne.pl konferencja, powiat bolesławiecki

Na stronie Powiatu Bolesławieckiego czytamy:

Nowych sąsiadów przybyłych tuż po zakończeniu II wojny światowej na tereny między Bobrem a Kwisą (u skraju pięknych Borów Dolnośląskich) połączyło pragnienie rozpoczęcia nowego, wolnego od strachu i trudów przeszłości życia. Łączyło ich wspólne marzenie, mimo że przybyli z różnych stron świata. Dziś tę różnorodność staramy się wykorzystać, budując sukcesywnie tożsamość naszej powiatowej wspólnoty.

Doceniając dorobek potomków pierwszych osadników, którzy przybyli do nas z wielu miejsc Europy i świata, Powiat Bolesławiecki organizuje 1 kwietnia br. konferencję popularnonaukową poświęconą tematyce 70 rocznicy powrotów – migracji i reemigracji.

Do współpracy zaproszono partnerów, którzy reprezentują reemigrantów z Francji, Kresów Wschodnich, centralnej Polski, byłej Jugosławii i autochtonów. W przygotowanie konferencji włączyło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, Związek Sybiraków (koło w Bolesławcu), Stowarzyszenie „Koło Chłopa”, Fundacja „Dawne Rzemiosło” i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej z siedzibą we Wrocławiu, a także instytucje świata nauki, w tym Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

Do tematu wrócimy.

Powiat Bolesławiecki/ii