Piękno Bolesławca i okolic w obiektywie seniora

Piękno Bolesławca i okolic w obiektywie seniora
fot. UM Bolesławiec W piątek, 19 lutego o 17:00 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbędzie się spotkanie „Pejzaże życia – widziane oczami słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
istotne.pl wiesława olczyk, uniwersytet trzeciego wieku, cik orzeł, zielona góra

W programie wystawa fotografii oraz prezentacja twórczości literackiej seniorów z Zielonogórskiego UTW. Wstęp wolny.

W ramach wydarzenia „Pejzaże życia – widziane oczami słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” prezentowana będzie wystawa fotografii "Piękno Bolesławca i okolic w obiektywie seniora" słuchaczy skupionych w Klubie Fotograficznym FotoX oraz prezentacja twórczości literackiej seniorów skupionych w Klubie Literackim „Oksymoron”.

Inicjatywa prezentacji fragmentu dorobku Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zrodziła się podczas ubiegłorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki. W imprezie na zaproszenie Wiesławy Olczyk Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu wzięli udział seniorzy z Zielonej Góry, którzy opowiadali o swojej działalności i pasjonatach. Inspiracją organizacji wydarzenia była chęć pokazania seniorom w Bolesławcu, że tacy sami seniorzy z niedalekiej Zielonej Góry, zajmują się szerokim wachlarzem działalności, że wszystko zależy od nas samych.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku i w tym roku obchodzić będzie swoje 25 – lecie. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia, które od roku 1994 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.
Słuchacze ZUTW, a jest ich obecnie ponad ośmiuset, to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia i zainteresowań, wszystkich natomiast łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Jest współorganizatorem wielu zdarzeń.

Organizatorzy spotkania: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu.