Akcja Straży Miejskiej: Z nami bezpieczniej

Akcja Straży Miejskiej: Z nami bezpieczniej
fot. Straż Miejska w Bolesławcu Do konkursu stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych, w sumie 18 ekip.

22 października Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir XI edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej" organizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec. W tym roku konkurs zrealizowany był w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmował ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały dofinansowane z projektu oraz ufundowane przez Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który jednocześnie objął honorowym patronatem w/w konkurs.

Akcja Straż Miejska: Z nami bezpieczniejAkcja Straż Miejska: Z nami bezpieczniejfot. Straż Miejska w Bolesławcu

Tradycyjnie do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie do rywalizacji stanęło 18 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z bezpiecznym wypoczynkiem osób młodych w czasie wakacji, ferii zimowych czy wypraw w góry oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 22 pytania z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Kolejna część wymagała od uczestników znajomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych. W wyniku tej rywalizacji zwyciężyły:

W klasyfikacji klas IV:

Reprezentacja Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu, w składzie:

  1. Anna Sadczuk
  2. Jan Kozicki
  3. Piotr Tertel

II i III miejsce zdobyły drużyny odpowiednio ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 3.

W zmaganiach konkursowych uczniów z klas V, I miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu w składzie:

  1. Urszula Bodziona
  2. Justyna Pankowska
  3. Laura Szandrowska

Miejsce II i III przypadło odpowiednio drużynom ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów.

Natomiast we wzajemnej rywalizacji drużyn z klas VI bolesławieckich szkół podstawowych zwycięskie I miejsce przypadło drużynie z Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

  1. Klaudia Pyrz
  2. Nikola Policht
  3. Mateusz Bałacki

Miejsce II zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast III wywalczyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Ogromne podziękowania składamy pani Marii Subik – Dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir oraz pracownikom za życzliwość oraz udostępnienie i przygotowanie auli na czas trwania naszego konkursu.

Za zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu pragniemy także złożyć podziękowania dla pani Anny Tarnachowicz oraz wolontariuszom z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu za przygotowanie i ocenę zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowany pokaz udzielania fachowej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.

Straż Miejska w Bolesławcu/ii