Otwarto oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu

Otwarto oddział Archiwum Państwowego w Bolesławcu
fot. Powiat Bolesławiecki W piątek 16 października została otwarta nowa siedziba oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
istotne.pl powiat bolesławiecki, archiwum państwowe

Oddział wrocławskiego archiwum w Bolesławcu powstał 1 grudnia 2014 r. w miejsce oddziału w Lubaniu, którego infrastruktura okazała się niewystarczająca dla zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania i udostępniania zbiorów. W powstawaniu bolesławieckiej placówki ważne były decyzje władz powiatowych, bo prace remontowo-budowlane rozpoczęto w zabytkowym budynku przy ul. Bankowej, przekazanym nieodpłatnie przez władze samorządowe powiatu bolesławieckiego. Natomiast pieniądze na inwestycję w wysokości 2,85 mln zł zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa siedziba archiwum posiada powierzchnię magazynową obliczaną na 4,5 km półek, co pozwoli placówce na planowe przejmowanie dokumentów z instytucji samorządowych, wymiaru sprawiedliwości i instytucji życia gospodarczego, ale także przekazywanych przez stowarzyszenia i osoby prywatne w postaci spuścizn. Znajduje się tu także czytelnia wyposażona w łącze WiFi oraz duża sala, z zachowanym oryginalnym sklepieniem barokowym, w której będą odbywały się wystawy, konferencje oraz spotkania dla mieszkańców Bolesławca i regionu, w tym zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Nowa siedziba umożliwi także lepsze warunki dla współpracy placówki z instytucjami zagranicznymi, m.in. z archiwami saksońskimi i czeskimi, wpisując się w działalność naukową i kulturalną Euroregionu Nysa. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie spotkania w ramach Związku Sześciu Miast Łużyckich.

Inwestycja w Bolesławcu wpisuje się w program unowocześnienia bazy materialnej archiwów państwowych, w ramach którego oddano już do użytku nowoczesne obiekty w Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu, Zielonej Górze, Gdańsku i Bielsku-Białej. W najbliższych latach powstaną kolejne: w Rzeszowie, Krakowie, Białymstoku.

– Oddział Archiwum w Bolesławcu ułatwi mieszkańcom Bolesławca i całego regionu dostęp do unikatowych źródeł archiwalnych, dając możliwość rozwijania zainteresowań bogatą przeszłością ich rodzinnych stron. Szczególnie młode pokolenie będzie miało szansę poznać wydarzenia, jakie rozgrywały się w minionych stuleciach, ale i w czasach najnowszych – podkreśla kierownik bolesławieckiej placówki Adam Baniecki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych oraz samorządu lokalnego z terenu powiatów bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lubańskiego. Powiat Bolesławiecki reprezentowali starosta Dariusz Kwaśniewski, przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik, wicestarosta Marian Haniszewski i członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki.

Zbiory archiwalne, szczególnie dawne akta miast i stanu cywilnego są sukcesywnie digitalizowane i udostępniane online na stronach: www.archeion.net i www.ap.wroc.pl.

Archiwum Państwowe/Powiat Bolesławiecki/ii