PCPR będzie wypłacało 500 zł na dziecko rodzinom zastępczym

PCPR będzie wypłacało 500 zł na dziecko rodzinom zastępczym
fot. Krzysztof Gwizdała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu będzie wypłacać rządowe 500 zł na dziecko.
istotne.pl pcpr, powiat bolesławiecki

1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza obowiązek wypłaty rodzinom zastępczym „dodatku wychowawczego” na dzieci do 18 roku życia. Dodatek będzie udzielany na wniosek rodziny zastępczej i przyznawany na 12 miesięcy.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmuje pomocą finansową 117 rodzin zastępczych, w których przebywa 157 dzieci. Do otrzymywania dodatku uprawnionych jest 90 rodzin zastępczych (130 dzieci). Prognozowana kwota wypłacanych dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wyniesie ok. 65 tys. zł miesięcznie.

Bliższe informacje dotyczące świadczenia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, pok. nr 112, I piętro.

Powiat Bolesławiecki/ii