Uczniowie z Bolesławca poznają żydowską historię miasta

Uczniowie z Bolesławca poznają żydowską historię miasta
fot. Istotne.pl W marcu czniowie z Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir rozpoczęli warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu”.
istotne.pl gs nr 2, szkoła dialogu

To program edukacyjny fundacji Forum Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w ponad 250 szkołach w około 165 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł „Szkoły dialogu”.

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Bolesławca. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.

Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim w Jędrzejowie można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl.

Więcej informacji o fundacji i programie na stronie Szkoła Dialogu
Osoba kontaktowa: Ola Tomaszewska, ola.tomaszewska@dialog.org.pl , 22 551 50 25
Julia Machnowska, julia.machnowska@dialog.org.pl, 22 551 50 26

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od siedemnastu lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.