Szwajcarska precyzja w pancernym wydaniu

Szwajcarska precyzja w pancernym wydaniu
fot. por. Andrzej Kotwis 1bcz/10BKPanc W dniach 7–25 marca 2016 r. żołnierze 3 i 4 kompanii czołgów 1 batalionu czołgów realizowali szkolenie w oparciu o centrum symulatorów w Mechanised Training Centre (MTC) w miejscowości Thun w Szwajcarii.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Były to bardzo intensywne tygodnie zarówno dla żołnierzy, jak i dla instruktorów. Świętoszowscy pancerniacy chcieli jak najlepiej wykorzystać możliwości bazy szkoleniowej MTC. Dodatkową motywacją była chęć godnego zaprezentowania się czołgistów z 1 batalionu czołgów, którzy po raz pierwszy realizowali zadania w ośrodku w Thun.

Zarówno żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, jak i ich szwajcarscy koledzy z pełnym zaangażowaniem brali udział w codziennym zajęciach, z dnia na dzień podnosząc swoje kwalifikacje oraz wyciągając wnioski z popełnianych pomyłek.

Symulatory w MTC Thun umożliwiają kompleksową realizację szkolenia załóg czołgów do szczebla plutonu włącznie. Interesującym faktem jest możliwość realizacji zadań ogniowych przez załogi czołgów w awaryjnych trybach pracy uzbrojenia czołgu Leopard 2A4. Dodatkowo oprogramowanie symulatorów pomaga kierownikowi zajęć w analizie błędów w celu ich eliminacji podczas kolejnych ćwiczeń.

Podczas szkolenia wystrzelono łącznie 3915 sztuk amunicji armatniej. Trening w centrum symulatorów Mechanised Training Centre w Thun umożliwił świętoszowskim pancerniakom realizację zadań w oparciu o nowy, nieznany teren, a także wpłynął na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków co do kierunków dalszego szkolenia.

kpt. Adriana Wołyńska