Edukacja powiatowa – systemowe rozwiązania i ciągły rozwój

Edukacja powiatowa – systemowe rozwiązania i ciągły rozwój
fot. Krzysztof Gwizdała Szkoły Powiatu Bolesławieckiego należą do najlepszych na Dolnym Śląsku.
istotne.pl edukacja, powiat bolesławiecki

Od lat zarówno szkoły ogólnokształcące, jak i zawodowe zajmują czołowe miejsca w zdawalności egzaminów zewnętrznych. Mowa tu o egzaminie dojrzałości oraz egzaminach zawodowych. Podobnie jest z pozycją w kraju, która znacznie przewyższa średnią ocenę egzaminów zewnętrznych w całej Polsce.

Utrzymanie pozycji lidera to trudne zadanie, zwłaszcza gdy zarządzający borykają się z bezlitosną demografią – ciągle zmniejszającą się liczbą uczniów. Obrazując ten nieubłagany proces, można pokusić się o stwierdzenie, że w ostatnich latach „zniknęły” z mapy powiatu dwie małe szkoły. Mówią o tym twarde dane statystyczne. Tylko ktoś bardzo nierozsądny nie szukałby w tej sytuacji rozwiązania.

Dariusz Kwaśniewski:

Zarząd nie zajmował się jeszcze sprawami planowanej – to fakt – reorganizacji sieci szkół powiatowych, choć prace takie trwają. Rozpoczęte zostały jeszcze w zeszłym roku (2014), czyli w poprzedniej kadencji, i to akurat nie jest żadną tajemnicą. Co więcej, po analizie wszystkich danych – we właściwym czasie – przygotowane propozycje rozwiązań przedstawię wraz z naczelnikiem wydziału edukacji na posiedzeniu zarządu. Dopiero wtedy zarząd zdecyduje – uwaga! – CZY i JAKIE rozwiązania przedstawione zostaną Radzie Powiatu Bolesławieckiego, bo to ten organ podejmuje w tym zakresie decyzje. Stanie się to w lutym przyszłego roku. Wierzę, że rada poprze mądre rozwiązania. Jak dotychczas…, przez 17 już lat. Bo przypomnę, że nasze szkoły ponadgimnazjalne od lat należą do najlepszych, czego wielokrotnie dowiedliśmy (jakość nauczania – wyniki matur i egz. zawodowych, świetnie wyposażone pracownie zawodowe, dobra infrastruktura, setki zrealizowanych projektów edukacyjnych, liczna działania ponadstandardowe itp.

Inwestują w zdolnych – system stypendialny

Już w 2009 r. Rada Powiatu Bolesławieckiego podjęła uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Za osiągnięcia w danym roku szkolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznawane jest stypendium lub jednorazowa nagroda finansowa oraz statuetka Efeba. Nagrody i statuetki otrzymują również absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu. Warto podkreślić, że z roku na rok przybywa stypendystów i nagrodzonych.

Nowoczesne kadry dla gospodarki – kształcą świetnych fachowców

System motywujący do ciągłego doskonalenia i dobrze wyposażone szkoły zawodowe sprzyjają kształceniu fachowców dla lokalnego rynku pracy. Jest to możliwe dzięki nieprzeciętnym staraniom. Do nich niewątpliwie można zaliczyć realizację projektu Modernizacja Centrów Kształcenia na Dolnym Śląsku. Powstały nowoczesne pracownie w branżach: samochodowej, budowlanej, mechatroniczno-elektronicznej, informatycznej, turystycznej i mechanicznej) na łączną kwotę 7 480 500 zł.

Równie ważna jest współpraca z lokalnymi firmami, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, praktyki i staże u pracodawców oraz realizacja zawodowych projektów międzynarodowych (w ramach: Programów Commenius, Erasmus+, Leonardo da Vinci). W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu działa również Centrum Kształcenia Ustawicznego, realizujące kursy kwalifikacyjne, które umożliwiają zdobycie zawodu oraz uzupełnienie wykształcenia i udoskonalenie swoich umiejętności.

Powiat kształci fachowców w następujących zawodach:

 • Technikum
  • technik elektryk
  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik informatyk
  • technik elektronik
  • technik teleinformatyk
  • technik weterynarii
  • technik handlowiec
  • fototechnik
  • technik logistyk
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik żywienia i gosp. domowego
  • technik organizacji reklamy
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik górnictwa podziemnego
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik budownictwa
  • technik architektury krajobrazu
  • technik geodeta
  • technik leśnik
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
  • monter elektronik
  • elektryk
  • sprzedawca
  • wielozawodowa
  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik poj. samochodowych
  • technolog robót wykończeniowych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Powiat Bolesławiecki/ii