Piotr Roman wyróżniony za docenianie roli spółdzielczości

Piotr Roman wyróżniony za docenianie roli spółdzielczości
fot. UM Bolesławiec Po raz 13 spotkali się samorządowcy nominowani przez spółdzielców do zaszczytnego tytułu „Samorządowiec-Spółdzielca” w konkursie ogłoszonym przez Krajową Radę Spółdzielczą.
istotne.pl piotr roman, helena smoleńska

Celem konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” od 2004 roku jest wyróżnianie przedstawicieli samorządów oraz urzędów okazujących życzliwość i doceniających rolę spółdzielczości w środowisku lokalnym.

W tym roku w gronie laureatów znalazł prezydent Bolesławca Piotr Roman. Nominacja nastąpiła na wniosek Spółdzielczego Związku Rewizyjnego „Cepelia”, którego członkami są spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego oraz spółdzielnie artystów plastyków i architektów.

Uroczystość uhonorowania 31 laureatów XIII edycji konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” miała miejsce w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich w Warszawie. W czasie ceremonii przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski podkreślił wspólne cele zarówno samorządu spółdzielczego, jak i terytorialnego, dążące do poprawy poziomu życia i pobudzania aktywności społecznej.

W uroczyści uczestniczyła Helena Smoleńska, prezeska Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu. Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” rozpoczęła działalność w 1950 r. Jest zakładem w pełni nawiązującym do najlepszych tradycji ceramiki bolesławieckiej. Ceramika Artystyczna 90 proc. swoich wyrobów eksportuje do 25 krajów świata, a unikatowe wzornictwo jest nagradzane na targach w Paryżu, Berlinie, Amsterdamie, Kopenhadze, Frankfurcie nad Menem, Nowym Jorku i Tokio.

Uroczystość ogłoszenia wyników uświetnił występ zespołu instrumentów barokowych Musica Dinamica. Patronat nad tą inicjatywą objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UM Bolesławiec/ii