Uczniowie z Iwin chcą uczestniczyć w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczniowie z Iwin chcą uczestniczyć w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
fot. Mateusz Kudła/Wikimedia Commons Wyzwanie podjęło dwóch uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach: Mikołaj Gapiński z II b i Dominik Paszko z III b.
istotne.pl iwiny, sejm dzieci i młodzieży, mikołaj gapiński, dominik passzko

Rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęła się w lutym tego roku, aby wziąć w niej udział należało wykonać projekt. Temat projektu to „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. Uczniowie postanowili opisać tablicę upamiętniającą katastrofę w Iwinach.

Celem projektu było wybranie i opisanie miejsca pamięci, które funkcjonuje w świadomości mieszkańców i jest dla nich szczególnie ważne. Uczniowie wybrali tablicę pamiątkową upamiętniającą ofiary katastrofy, która została odsłonięta w czerwcu 2015 roku i znajduje się w Iwinach w parku koło Świetlicy Wiejskiej. Na tablicy są wymienione wszystkie osoby, które zginęły tragicznie w tym dniu.

Głównym celem projektu było opisanie miejsca pamięci, a także stworzenie planu działań, które spowodowałyby wzrost zainteresowania katastrofą, jej skutkami i pamięcią o ofiarach. Na koniec projektu uczniowie wykonali film, bez którego praca byłaby nie ważna. W filmie opowiedzieli o katastrofie i o swojej pracy przy projekcie.

„Jedna z największych katastrof spowodowanych działalnością górniczą miała miejsce w Iwinach 13 grudnia 1967r. około godziny 3:15 w nocy. Wówczas grobla stawu osadowego mająca prawie 27 metrów wysokości nie wytrzymała naporu wody i szlamów odpadowych i nastąpiło jej przerwanie. 12,3 mln m3 mieszaniny wody, szlamu i lodu spowodowało ogromną falę, która zalała teren Iwin znajdujący się w sąsiedztwie stawu osadowego do doliny rzeki Bobrzycy oraz dolinę Bobrzycy. Pod wodą znalazły się tereny miejscowości od Iwin poprzez Lubków do Tomaszowa Bolesławieckiego i Kraśnika. Straty były olbrzymie dotyczyły nie tylko zabudowań mieszkalnych, gospodarskich, pod wodą znalazły się również zwierzęta i uprawy, a przede wszystkim śmierć poniosło 18 osób w tym dzieci, a 570 zostało poszkodowanych. Późne godziny nocne, w których rozegrał się dramat rodzin z Iwin spowodowały, że mieszkańcy śpiącej wsi nie mieli szans na ratunek. Świadkowie powodzi - bo tak często określa się te wydarzenia – do dziś pamiętają głosy krzyczących ludzi, dźwięki wydawane przez topiące się zwierzęta, a także szum płynącego szlamu i wody. Corocznie dnia 13 grudnia rodziny ofiar powodzi odwiedzają swoich bliskich na cmentarzu w Iwinach, gdzie są pochowani. Od czerwca mogą również zapalić symboliczny znicz przy tablicy pamiątkowej w parku.”

Źródło tekstu o tablicy: Jan Paździora- Monografia Zakładów Górniczych "Konrad"- 1999r.-