Wrota historii ojczystej

Wrota historii ojczystej
fot. Sebastian Zielonka Zakończyła się pierwsza część projektu, przygotowująca do wyjazdu naukowego na Litwę, w ramach projektu Wrota Historii Ojczystej, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
istotne.pl historia, archiwum, wspólnota polska

Projekt dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy posiadają wybitne uzdolnienia historyczne i humanistyczne, jak również uczestniczyli w olimpiadach przedmiotowych oraz kołach zainteresowań. Do projektu została zaproszona czwórka bolesławieckich licealistów, którzy spełnili wymogi formalne i znaleźli się w gronie 20 uczniów o wybitnych osiągnięciach historycznych.

W dniach od 24 do 30 lipca w Domu Polonii w Pułtusku odbyły się warsztaty uzdolnień historycznych i nowoczesnych technologii informacyjnych, podczas których młodzi uczestnicy mieli okazję zapoznać się szczegółowo z nowoczesnym warsztatem pracy historyka, a także zdobyć niezbędną do dalszych działań wiedzę z zakresu tworzenia publikacji w wersji multimedialnej. Podczas tygodniowego pobytu w Pułtusku odbywały się zajęcia teoretyczne, na których młodzież pod opieką eksperta Sebastiana Zielonki, specjalisty z Instytutu SWP, szczegółowo poznawała najważniejsze elementy pracy historyka, tj. pracę na źródłach, dokumentowanie, archiwizację. Podczas zajęć praktycznych, pod opieką eksperta informatyka, młodzi uczestnicy uczyli się obsługi specjalnie dla nich przygotowanej platformy do webinariów, a także poznawali nowoczesne techniki z zakresu programowania, obróbki cyfrowej, a także digitalizacji zebranych materiałów.

W czasie warsztatów młodzież zwiedzała Pułtusk, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej historii tego miejsca. Odbyła się wycieczka do Muzeum, gdzie uczestnicy szczegółowo poznali warsztat pracy muzealnika. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu z burmistrz, panią Różą Krasucką młodzi historycy mogli dowiedzieć się o inicjatywach społeczności lokalnej i działaniach, które mają na celu propagowanie walorów historii najbliższej.

Odbyła się także wycieczka do Warszawy, której głównym elementem było spotkanie z kierownikiem Archiwum Akt Nowych, panem Mariuszem Olczakiem. Dzięki uprzejmości instytucji uczestnicy projektu mogli poznać od podszewki nie tylko działania archiwizacyjne, w tym proces odkwaszania papieru, ale także zobaczyć cenne pamiątki i dokumenty, przechowywane w zasobach Archiwum.

Kolejnym etapem będzie cykl webinariów dotyczących historii Polski i Litwy, przygotowujący do głównego działania projektu – realizacji obozu naukowego w Wilnie, który odbędzie się we wrześniu br. Podczas tego obozu uczestnicy pod czujnym okiem trenerów i wykładowców, w kontaktach z ekspertami oraz przedstawicielami kultury i młodzieżą, mieszkającą na Litwie dokumentować będą losy Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Młodzież pracować będzie na źródłach historycznych zgromadzonych w zasobach muzealnych i archiwalnych Wilna oraz w wileńskich instytucjach kultury. Efektem końcowym pracy i starań młodych historyków będzie publikacja multimedialna, która opublikowana zostanie na stronach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Agata Żukowska