Jakie są szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki?

Jakie są szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki?
fot. B.org Seminarium-warsztaty „Szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki w oparciu o współpracę międzysektorową, projekty B&R z wykorzystaniem instrumentów: Perspektywy »Horyzont 2020«” odbędzie się w dniach 21–22 sierpnia.

Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Organizatorem seminarium-warsztatów „Szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki w oparciu o współpracę międzysektorową, projekty B&R z wykorzystaniem instrumentów: Perspektywy »Horyzont 2020«” jest Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze.

Współorganizatorzy:

 • Powiat Bolesławiecki
 • Miasto Bolesławiec
 • Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne w Bolesławcu
 • Stowarzyszenie Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Via Sudetica”
 • Dolnośląski Punkt Doradztwa Pozarządowego działający przy Bolesławieckim Towarzystwie Gospodarczym.

Cele seminarium–warsztatów:

 • Członkowie organizacji pozarządowych zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • możliwości rozszerzenia swoich celów statutowych o zadania biznesowe
  • możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w branży ceramicznej z wykorzystaniem zasobów miejscowych surowców ceramicznych
 • Organizacje pozarządowe oraz producenci ceramiki bolesławieckiej zapoznają się z:
  • nowoczesnymi technologiami produkcji
  • możliwościami realizacji projektów B&R w oparciu o dofinansowanie ze środków Perspektywy „Horyzont 2020”.

Program seminarium-warsztatów:

 • 21 sierpnia 2015, piątek, sala konferencyjna Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Adama Mickiewicza 13
  • 14.00–14.30 Rejestracja uczestników seminarium
  • 14.30–14.40 Oficjalne rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości – Karol Stasik – Prezes BTG
  • 14.40–14.50 Okolicznościowe wystąpienie – Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  • 14.50–15.00 Okolicznościowe wystąpienie – Dariusz Kwaśniewski – Starosta Bolesławiecki
  • 15.00–15.10 Okolicznościowe wystąpienie – Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec
  • 15.10–15.30 „Wydział Inżynierii Materiałowe i Ceramiki AGH – aktualna oferta dydaktyczna i badawcza” – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Członek PAN, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie
  • 15.30–15.50 „Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych AGH w Krakowie – możliwości współpracy z przemysłem ceramicznym – kadrowe, aparaturowe i organizacyjne” – prof. AGH dr hab. inż. Mirosław Bućko; prof. AGH dr hab. inż. Zdzisław Pędzich
  • 15.50–16.10 Przerwa kawowa
  • 16.10–16.30 „Oferta prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie technologii mas i szkliw ceramicznych” – dr inż. Janusz Partyka; dr inż. Marcin Gajek
  • 16.30–16.50 „Nowe możliwości badawcze i technologiczne w obszarze reologii mas ceramicznych”– prof. AGH dr hab. inż. Piotr Izak
  • 16.50–17.10 „Możliwości wykorzystywania funduszy i instrumentów Perspektywy „Horyzont 2020” w projektach B&R przemysłu ceramicznego”– mgr inż. Bartosz Ostrowski
  • 17.10–17.45 Dyskusja – podsumowanie seminarium – mgr inż. Władysław Bakalarz, moderator seminarium
  • 18.00 – Udział uczestników seminarium w oficjalnym otwarciu Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015, przekazanie kluczy do miasta Bolesławieckiemu Bractwu Ceramicznemu; Rynek – Ratusz
  • 20.00 – Kolacja uczestników seminarium
 • 22 sierpnia 2015 r., sobota
  • 10.00–13.00 Spotkanie warsztatowe uczestników seminarium z naukowcami z AGH na terenie zakładów produkujących ceramikę
  • 14.00–15.00 Obiad uczestników warsztatów
  • 15.00–19.00 Zwiedzanie stoisk ceramicznych i udział w imprezach Bolesławieckiego Święta Ceramiki
  • 19.30 Kolacja uczestników warsztatów. Zakończenie warsztatów.

Patronem wydarzenia będzie portal Istotne.pl.

BTG Bolesławiec/ii