10BKPanc: szkolenie na Leopardach

10BKPanc: szkolenie na Leopardach
fot. kpt. Adriana Wołyńska/10BKPanc Instruktorzy Ośrodka Szkolenia Leopard (OSL) tym razem wzięli pod swoje skrzydła podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Wojskowi studenci V roku kierunku pancernego już nie pierwszy raz zdobywają wiedzę w Świętoszowie. – W cyklu szkolenia co roku, czyli już po raz piąty, przyjeżdżamy do Świętoszowa. Za każdym razem jest to dla nas okazja do zdobycia gruntownej wiedzy i umiejętności, tym razem również praktycznych: oddajemy swoje pierwsze strzały z amunicji bojowej. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i sprawdzeni przez instruktorów Ośrodka Szkolenia Leopard. Sprzęt bardzo nam się podoba, jesteśmy zadowoleni z możliwości szkolenia w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej – powiedział sierżant podchorąży Michał Rybsztad.

Młodzi pancerniacy wiedzę teoretyczną zgłębiali podczas wizyty w OSL w drugim półroczu 2015 roku. Wówczas zdobywali wiadomości na temat budowy, zasad eksploatacji i strzelania z czołgu Leopard 2. Obecnie ćwiczą na symulatorach, wykonują strzelania z czołgu z użyciem laserowego symulatora strzelań AGDUS, strzelania przygotowawcze ze sprzężonego z armatą karabinu maszynowego MG-3, a na zakończenie odbyli strzelania w dzień i w nocy z armaty amunicją 120-mm. Strzelania odbyli na wszystkich stanowiskach z wyjątkiem stanowiska kierowcy, czyli jako działonowi, ładowniczowie i dowódcy. Po zaliczeniu strzelań podchorążowie otrzymali od komendanta OSL majora Krzysztofa Kacperka znaczek na beret i miniaturkę czołgu Leopard 2A4.

Słuchacze WSOWL zostali w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej do 6 kwietnia; od poniedziałku szkolili się na symulatorach, w tym na symulatorze walki plutonu czołgów AGPT, jako dowódcy plutonów. Ma ich to kompleksowo przygotować do działania w roli dowódców załóg i plutonów.

kpt. Adriana Wołyńska/ii