Gmina Nowogrodziec: Jodłowa zostanie przebudowana

Gmina Nowogrodziec: Jodłowa zostanie przebudowana
fot. Wikimedia Commons Samorząd rozpoczyna kolejną inwestycję drogową – przebudowę drogi gminnej nr 103889D, czyli ulicy Jodłowej w Nowogrodźcu i Milikowie.
istotne.pl inwestycja, um nowogrodziec, jodłowa

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej o długości 678 mb. Zakres budowy obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4–5 m, poszerzenia na wlotach do dróg powiatowych, wykonanie chodnika na około 200 m o 2-m szerokości, który łączył będzie ul. Sienkiewicza z ul. Asnyka.

Obecnie droga posiada nawierzchnię częściowo gruntową, a w części – zniszczoną nawierzchnię bitumiczną. Zaprojektowane jest poszerzenie jezdni z 3 m do 4 i 5 m, wymiana nawierzchni drogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz budowa chodnika. W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia mineralno-bitumiczna na całej długości drogi o grubości 8 cm (4-cm warstwa wiążąca i 4-cm warstwa ścieralna). Wzdłuż modernizowanej drogi wykonane zostaną obustronne pobocza tłuczniowe z kruszywa łamanego oraz odcinkowo ścieki z kostki brukowej.

Na części drogi powstanie chodnik o szerokości 2 m i o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (8 cm), układany na podsypce cementowo-piaskowej, ograniczony krawężnikiem betonowym.

Na realizację inwestycji złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na kwotę 443 067,00 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami powiatowymi.

UM Nowogrodziec/ii