Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii za nami

Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii za nami
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 1 kwietnia br., po raz piąty od chwili powstania swojej jednostki, bolesławieccy artylerzyści obchodzili Święto 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
istotne.pl wojsko, święto, 23śpa

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Eucharystię w intencji artylerzystów celebrowali: dziekan Wojsk Lądowych ks. płk Grzegorz Krupski (były kapelan bolesławieckich artylerzystów), ks. płk rez. Włodzimierz Kula oraz kapelan 23 pułku artylerii ks. ppor. Paweł Antkiewicz.

Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Miki, dowódców jednostek Czarnej Dywizji oraz władz miasta i powiatu bolesławieckiego. W uroczystościach – na zaproszenie dowódcy pułku – wzięli udział przedstawiciele środowisk artyleryjskich, kombatanci, dowódcy byłych jednostek stacjonujących w garnizonie bolesławieckim, a także komendanci instytucji garnizonowych i służb mundurowych.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu przez uczestników uroczystości hymnu narodowego przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Wrocławia dowódca 23 pułku artylerii płk Paweł Świtalski powitał zaproszonych gości i przypomniał genezę obchodzonego święta.

– Dla każdej jednostki wojskowej Jej święto jest szczególnym wśród świąt wojskowych. Tym właśnie dniem dla 23 Śląskiego Pułku Artylerii jest 18 marca, upamiętniający bitwę o Kołobrzeg. Wówczas to po ciężkich walkach i po przełamaniu Wału Pomorskiego artylerzyści 23 Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty stanęli nad brzegiem odzyskanego dla Polski Bałtyku. Bogate tradycje artyleryjskie są dla nas powodem do dumy, ale jednocześnie stanowią zobowiązanie do ich pieczołowitego kultywowania – mówił dowódca bolesławieckich artylerzystów, podkreślając, że na tegoroczne obchody święta wpłynął plan przedsięwzięć szkoleniowych, a szczególnie realizacja najważniejszego etapu szkolenia poligonowego na OSPWL Żagań.

Uroczystość artylerzystów stanowiła okazję do uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych. Po odczytaniu decyzji kapituły płk Paweł Świtalski wspólnie z pierwszym dowódcą 23 Brygady Artylerii płk. rez. Janem Białym wręczyli wyróżnionym żołnierzom odznaki pamiątkowe.

Symbolicznym akcentem podziękowania za wsparcie oraz życzliwość udzielaną pułkowi, a także podkreśleniem trzyletniej działalności pułku wśród jednostek Czarnej Dywizji było uhonorowanie Odznaką Pamiątkową 23 Pułku Artylerii dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosława Miki.

W dalszej części uroczystości uhonorowano żołnierzy pułku odznakami Zasłużony Żołnierz RP III stopnia. Za znaczące osiągnięcia w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej wyróżniony został kpt. Robert Kolasa, st. chor. szt. Marek Słota, st. chor. Dariusz Burmas oraz mł. chor. Roman Rzeszut. Tę część apelu zakończyło wręczenie chor. Rafałowi Jałowieckiemu Medalu za Osiągnięcia nadanego przez zastępcę dowódcy Sił Amerykańskich w Europie. Medal za zasługi podczas pełnienia misji pokojowej w ramach PKW KFOR wręczył artylerzyście dowódca 10 BKPanc gen. bryg. Maciej Jabłoński w asyście dowódcy 23pa.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Rolę oraz znaczenie, jakie 23 pułk artylerii odgrywa wśród jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, podkreślił gen. dyw. Jarosław Mika. Dowódca Czarnej Dywizji podziękował żołnierzom za zaangażowanie i wysoką jakość dotychczas realizowanych zadań oraz odniósł się do nowych wyzwań, jakie czekają artylerzystów do końca 2016 roku. Dużo ciepłych słów, podkreślając dobrą współpracę z bolesławiecką jednostką, skierowali do żołnierzy również prezydent Miasta Bolesławca Piotr Roman oraz reprezentujący starostę bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki.

Uhonorowaniem pamięci o historycznych poprzednikach 23pa oraz pokoleniach artylerzystów okresu wojennego był apel pamięci, a po nim salwa honorowa. Na zakończenie delegacja środowisk wojskowych złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą historycznym poprzednikom 23 pułku artylerii oraz poległym i zmarłym artylerzystom.

Po pokazie musztry paradnej w wykonaniu elewów służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych apel zakończyła defilada pododdziałów oraz sprzętu artyleryjskiego.

Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną oraz dzieci z bolesławieckich przedszkoli, którzy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez bolesławiecką jednostkę. Oprócz sprzętu artyleryjskiego młodzież miała również okazję obejrzeć transportery Rosomak będące na wyposażeniu 17 Brygady Zmechanizowanej oraz wyposażenie straży granicznej zaprezentowane przez funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z Lubania.

Podsumowaniem obchodów tegorocznego święta było spotkanie artyleryjskich pokoleń, stanowiące okazję do wymiany doświadczeń i zaczerpnięcia wiedzy o historii artylerii od żołnierzy, którzy przez kilkadziesiąt lat ją współtworzyli. Podczas spotkania pułkownik Świtalski podziękował dowódcom jednostek Czarnej Dywizji, a także władzom lokalnym i komendantom służb mundurowych za dobrze układającą się współpracę oraz okazywane wsparcie.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii