Zawsze jest dobra pora, by wspomóc seniora

Zawsze jest dobra pora, by wspomóc seniora
fot. Wychowawcy HP Bolesławiec Młodzież z bolesławieckiego Hufca Pracy postanowiła swoimi działaniami wspomóc seniorów i przeprowadzić działania prewencyjne związane z ochroną ludzi starszych przed oszustwami na tzw. wnuczka.
istotne.pl policja, senior, hp bolesławiec

Doniesienia płynące z prasy, radia, telewizji, internetu skłoniły młodzież zrzeszoną w bolesławieckim Hufcu Pracy do zwrócenia uwagi społeczności lokalnej na bardzo poważny problem, który jest często przyczyną wielu ludzkich tragedii, a mianowicie na oszustwa dokonywane tzw. metodą na wnuczka. Mimo że wiele się o tym mówi w środkach masowego przekazu, a rożne instytucje państwowe prowadzą działania profilaktyczne dotyczące tej kwestii, oszuści nadal zbierają swoje żniwo wśród przedstawicieli najstarszego pokolenia. Przestępcy, wykorzystując łatwowierność, uczciwość, często naiwność seniorów, w bezduszny sposób odbierają im dobra pieniężne, na które ci ostatni przez całe życie pracowali.

Dlatego też młodzież działająca w Klubie Aktywnych, w ramach konkursu „Aktywność – dobry wybór”, postanowiła wspomóc seniorów i przeprowadzić działania prewencyjne dotyczące ochrony ludzi starszych przed takimi oszustwami. Do współpracy młodzież zaprosiła funkcjonariuszki z Komendy Powiatowej Policji – Beatę Łuczkowską oraz Annę Kublik-Rościszewską, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Jacka Jurkiewicza wraz z uczniami, uczniów kl. I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawczynią Magdaleną Czyżewską, a także dyrektorkę Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu Danutę Zamaro.

Pierwszym etapem całego przedsięwzięcia było przygotowanie przez uczestników HP Bolesławiec i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych ulotki mającej na celu przestrzeżenie seniorów przed oszustwami metodą na wnuczka. Pomysłowość i kreatywność młodzieży znalazła odzwierciedlenie w stworzonej przez nich ulotce, która miała posłużyć jako narzędzie wzmacniające ich działania. Wyprodukowane przez siebie ulotki młodzi ludzie rozprowadzali wśród społeczności lokalnej, nawiązując bezpośredni kontakt z interesującą ich grupą społeczną – seniorami. Podczas rozmów ze starszymi osobami młodzież informowała o celu i oczekiwanych efektach swoich działań.

Podsumowaniem całej inicjatywy było uroczyste spotkanie z seniorami zorganizowane – dzięki uprzejmości szefowej Domu Dziennego Pobytu – w pomieszczeniach tej placówki. Spotkanie zainicjowane i przygotowane przez młodzież oraz dzieci składało się z dwóch części. Pierwsza (poprowadziły ją panie policjantki) miała charakter informacyjno-edukacyjny. Mundurowe przypomniały seniorom najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się w kontaktach z nieznajomymi ludźmi. Seniorzy bardzo aktywnie włączyli się w rozmowę z paniami policjantkami, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Zaangażowanie, z jakim przedstawiciele najstarszego pokolenia uczestniczyli w dyskusji, świadczyło o tym, że istnieje duża potrzeba prowadzenia dialogu na zainicjowany przez uczestników Hufca temat.

W kolejnej części spotkania młodzież i dzieci, chcąc wyrazić swój szacunek dla seniorów, prezentowali swoje zdolności artystyczne w specjalnie przygotowanym na tę okazję przedstawieniu, a także minikoncercie przygotowanym przez uczniów Technikum i ZSZ z Zespołu Szkół Budowlanych. Jeden z uczniów zaśpiewał swoją autorską piosenkę, przygotowaną specjalnie dla seniorów i nawiązującą treścią do problemu, który był poruszany przez panie policjantki.

Na koniec uroczystości seniorzy zostali obdarowani ulotkami przygotowanymi przez młodzież, informującymi, jak powinno się postępować, aby nie zostać kolejną ofiarą oszustów wykorzystujących w swoich działaniach coraz to nowsze metody manipulacji.

Spotkanie, a także cała inicjatywa podjęta przez młodzież, oprócz charakteru informacyjno-edukacyjnego, niosły za sobą jeszcze jedno przesłanie – były wspaniałą okazją do nawiązania i rozwijania więzi międzypokoleniowej, o znaczeniu której często w dzisiejszych czasach zapominamy. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że kształtowanie u młodych ludzi postawy szacunku wobec osób starszych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji jest niezbędne w przygotowaniu młodego pokolenia do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie. Zaangażowanie, poświęcenie, z jakim młodzież i dzieci przygotowywały się do spotkania z seniorami, a także wspaniała atmosfera panująca podczas wizyty w Domu Dziennego Pobytu świadczą o tym, że takie spotkania międzypokoleniowe są bardzo potrzebne zarówno młodym ludziom, jak i seniorom. Uwagę na to zwróciła również pani Karolina, przewodnicząca Rady Seniorów, dziękując młodzieży i dzieciom za pięknie przygotowaną uroczystość.

Wychowawcy HP Bolesławiec/ii