Kontyngent 34 zmiany PKW KFOR gotowy do misji w Kosowie

Kontyngent 34 zmiany PKW KFOR gotowy do misji w Kosowie
fot. mjr Jerzy Juchaniuk, por. Damian Antonik Ćwiczenie taktyczne pk. „Prisztina 16/I”, które przeprowadzono w dniach 8–12 lutego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań–Świętoszów, stanowiło zwieńczenie przygotowań żołnierzy 34 zmiany PKW do misji w Kosowie.
istotne.pl wojsko, 23śpa, misja, kosowo

Celem ćwiczenia „Prisztina 16/I”, opracowanego i przygotowanego przez oficerów 23 Pułku Artylerii, była certyfikacja kontyngentu, czyli sprawdzenie gotowości 34 zmiany PKW KFOR do realizacji zadań mandatowych. Poprzedziło je szkolenie kierownictwa ćwiczenia, podczas którego omówiono przebieg szkolenia oraz zagadnienia podlegające ocenie. Kierownikiem ćwiczenia był dowódca Pułku pułkownik Paweł Świtalski.

Certyfikacji poddany został cały kontyngent, którego trzon stanowią żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii, wspomagani przez żołnierzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych oraz 9 Pułku Rozpoznawczego.

Szkolenie zainicjowano uroczystą zbiórką, po czym Zespół Certyfikujący Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod przewodnictwem pułkownika Mirosława Potockiego sprawdził przygotowanie do wykonywania zadań, jakie czekają żołnierzy na misji. Sprawdzeniu podlegała dokumentacja szkoleniowa, operacyjna i planistyczna, a także wiedza i umiejętności praktyczne funkcyjnych kontyngentu.

W czasie półrocznego szkolenia żołnierze zdobywali wiedzę z zakresu zadań stojących przez kontyngentem w rejonie misji, poznali uwarunkowania prawne, kulturowe i religijne występujące w Kosowie, doskonalili procedury operacyjne i taktyczne, a przede wszystkim realizowali intensywne szkolenie na zajmowanych w PKW KFOR stanowiskach funkcyjnych.

Plan ćwiczenia „Prisztina 16/I” zawierał szereg zadań taktycznych, mających na celu sprawdzenie realizacji zadań przez poszczególne komórki kontyngentu i kompanię manewrową w warunkach zbliżonych do panujących w rejonie misji. Zagadnienia podlegające ocenie obejmowały działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych, działania z zakresu taktyki prewencyjno-porządkowej CRC (Crowd & Riot Control), ochrony i obrony bazy (Force Protection), procedur ewakuacji medycznej (Medevac) z wykorzystaniem śmigłowca medycznego oraz działania zespołów łącznikowo-monitorujących w zakresie monitorowania sytuacji polityczno-militarnej poprzez udział w spotkaniach z kluczowymi przedstawicielami władz lokalnych.

Ćwiczenie taktyczne „Prisztina 16/I” potwierdziło, że wysiłek i czas poświęcony na szkolenie i zgrywanie poszczególnych komponentów i komórek funkcjonalnych kontyngentu nie poszły na marne. Wyniki certyfikacji przeprowadzonej zgodnie z programem oceny Creval potwierdziły, że kontyngent 34 zmiany PKW KFOR, dowodzony przez podpułkownika Jarosława Radzimierskiego, osiągnął gotowość do realizacji zadań mandatowych w Kosowie, otrzymując ocenę „Combat Ready”.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii