Powiat Bolesławiecki: Porozumienie z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercu. Będą miniprzedsiębiorstwa szkolne

Powiat Bolesławiecki: Porozumienie z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercu. Będą miniprzedsiębiorstwa szkolne
fot. Krzysztof Gwizdała Współpraca dotyczyć będzie projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska.
istotne.pl powiat bolesławiecki

Podstawowym celem projektu będzie nauczanie przedsiębiorczości w szkołach średnich na terenie czesko-polskiego Euroregionu Nysa poprzez tworzenie miniprzedsiębiorstw szkolnych. Uczniowie po obu stronach granicy otrzymają „kapitał wstępny” na założenie i prowadzenie firmy oraz będą uczyć się procesu zarządzania, produkcji, usług i działania firmy w wszystkich jego aspektach (od pomysłu do produktu/usługi).

Planowane są również wspólne wyjazdy, wizyty i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, dzięki czemu młodzież pozna mechanizmy regionalnego rynku pracy.

Współpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w LibercuWspółpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercufot. Powiat Bolesławiecki
Współpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w LibercuWspółpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercufot. Powiat Bolesławiecki
Współpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w LibercuWspółpraca z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercufot. Powiat Bolesławiecki

Zakłada się, że w projekcie będzie bezpośrednio zaangażowanych minimum 120 uczniów oraz 12 nauczycieli z 4 szkół powiatowych

  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu
  • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego
  • Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu.

Powiat Bolesławiecki/ii