W Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalna

W Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalna
fot. UM Bolesławiec 5 lutego 2016 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Bolesławieckiej Spółdzielni Socjalnej „BSS” przy ulicy Dolne Młyny 23.
istotne.pl um bolesławiec, bss

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Podczas otwarcia prezes BSS Zbigniew Herbut poinformował, że członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50 proc. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków.

W Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalnaW Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalnafot. UM Bolesławiec
W Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalnaW Bolesławcu powstała spółdzielnia socjalnafot. UM Bolesławiec

Bolesławiecka Spółdzielnia Socjalna „BSS” oferuje usługi sprzątające: sprzątanie mieszkań, domów, biur, prace porządkowe wokół obiektów, mycie okien, sprzątanie po remontach, sprzątnie piwnic i strychów wraz z wywozem odpadów, zimowe odśnieżanie, jednorazową lub całoroczną opiekę nad grobami. W ofercie jest również pielęgnacja terenów zielonych, w tym: prace porządkowe i pielęgnacja ogrodów, ogródkowe prace sezonowe, koszenie i pielęgnacja trawników, układanie kostki brukowej, wykaszanie nieużytków, grabienie liści wraz z wywozem, utrzymywanie dróg, chodników, mostów i rowów. Zainteresowani mogą skorzystać z drobnych usług remontowych, roznoszenia ulotek oraz usług zwianych z przeprowadzkami. Spółdzielnia poleca swoje usługi firmom i osobom prywatnym.

Bolesławiecką Spółdzielnię Socjalną „BSS” wspierają: Urząd Miasta Bolesławiec, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu, Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W inauguracji przedsięwzięcia wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających Bolesławiecką Spółdzielnię Socjalną „BSS” oraz jej członkowie.

informacja zlecona