Nowogrodziec: będzie przebudowa dróg w Kierżnie, Zagajniku i Milikowie

Nowogrodziec: będzie przebudowa dróg w Kierżnie, Zagajniku i Milikowie
fot. UM Nowogrodziec Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu na roboty budowlane dotyczące przebudowy dróg gminnych (dojazdowych do gruntów rolnych) w miejscowościach Kierżno, Zagajnik i Milików.
istotne.pl umwd, robert relich, inwestycja, droga, milików, um nowogrodziec, zagajnik, kierżno

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech dróg: w Kierżnie, Zagajniku i Milikowie (ich długości to 100 m, 240 m oraz 345 m). Po przebudowie każda droga będzie miała szerokość 3–3,5 m. W ramach inwestycji wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa (na całej długości wraz z zjazdami drogowymi oraz pionowym oznakowaniem drogowym). Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Jałowcu została podpisana na łączną kwotę 158 840,80 zł. Na realizację inwestycji Gmina Nowogrodziec pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych. Wysokości dofinansowana: Kierżno – 25 200,00 zł, Zagajnik – 42 421,50 oraz Milików – 69 300,00 zł.

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców Kierżna, Zagajnika i Milikowa w gminie Nowogrodziec.

UM Nowogrodziec/ii