Pieniądze na sport (460 tys. zł) rozdzielone

Pieniądze na sport (460 tys. zł) rozdzielone
fot. Krzysztof Gwizdała Prezentujemy rozstrzygnięcie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu przedsięwzięć sportowych w 2016 r.
istotne.pl sport, um bolesławiec

Na konkurs wpłynęło 48 ofert na realizację zadań publicznych, które zostały dofinansowane ogółem na kwotę 460 000 zł.

Zadanie 1. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym: organizacja obozów sportowych, których dofinansowanie nie może przekraczać 20% całkowitych kosztów.

Nazwa podmiotu / tytuł zadaniaKwota dofinansowania
Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup szkoleniowych: żak/młodzik/kadet w olimpijskiej dyscyplinie rugby 7 10.000
Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Bolesławiec. Nauka oraz propagowanie Rugby Tag wśród dzieci i młodzieży w Bolesławcu wraz z cyklem rywalizacji na poziomie miejskim 5.000
Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe oraz udział w rozgrywkach rugby 7 dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu Oferta odrzucona, nie spełnia wymogów merytorycznych zadania
Klub Sportów Walki „GLADIATOR”, ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z Muaythai dla dzieci – mieszkańców Bolesławca w wieku od 9 do 12 lat 2.000
Klub Sportów Walki „GLADIATOR”, ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku od 13 do 19 lat lub 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych 4.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych mieszkańców Bolesławca w tenisie stołowym (żak, młodzik, kadet, junior) rozgrywki ligowe, Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne 30.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach grup młodzieżowych, mieszkańców Bolesławca w piłce siatkowej 25.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego i udział w zawodach dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w boksie 15.000
Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie” Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub BKS „Bobrzanie” szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław 54.000
Klub Sportowy „Talent 2012” Bolesławiec, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie szkolenia sportowego 45 dzieci w wieku 7-11 lat oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra dla grup:
Żak 2008
Żak 2007
Orlik
8.000
Fundacja Eskadra, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. Rozwój umiejętności piłkarskich podopiecznych Fundacji Eskadra 3.000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Aloha”, ul. Batorego 4, 59-700 Bolesławiec. Organizacja szkolenia w tenisie ziemnym dla dzieci i młodzieży z Bolesławca uzdolnionych sportowo 2.000
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Organizacje szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 42.000
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec, ul. Jesionowa 25, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez BTS Bolesławiec szkolenia sportowego w piłce siatkowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych 20.000
Bolesławiecki Klub Brydżowy, ul. Łasicka 21, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 5.000
Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”, ul. Bohaterów Getta 9, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym organizacja obozów sportowych 5.000
Uczniowski Klub Sportowy „Oxpress”, ul. Tyrankiewiczów 22, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez UKS „Oxpress” Bolesławiec szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w pływaniu 10.000

Zadanie 2. Prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty odpowiednie dla danej dyscypliny.

Nazwa podmiotu / tytuł zadaniaKwota dofinansowania
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Aloha”, ul. Batorego 4, 59-700 Bolesławiec. Przygotowanie do cyklu zawodów rangi Mistrzostw Polski i Świata w Akrobacji Lotniczej Oferta odrzucona, nie spełnia wymogów merytorycznych zadania
Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo grup seniorów i młodzieżowców w olimpijskiej dyscyplinie Rugby 7 11.000
Klub Sportów Walki „GLADIATOR”, ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR szkolenia sportowego z Muaythai dla seniorów, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie, organizowanym przez uprawnione podmioty, odpowiednie dla danej dyscypliny 3.000
Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie” Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie szkolenia i udział drużyny seniorów w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław 30.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia seniorów w tym udział drużyn w rozgrywkach sportowych:
1. II Liga mężczyzn-tenis stołowy;
2. IV Liga mężczyzn-tenis stołowy;
3. VI Liga mężczyzn-tenis stołowy;
4. Puchar Polski – tenis stołowy;
5. Racketlon: zawody ogólnopolskie i międzynarodowe;
6. Tenis stołowy: turnieje dolnośląskie, ogólnopolskie i międzynarodowe
44.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec szkolenia sportowego seniorów, w tym udział w zawodach w boksie 5.000
Klub Sportowy „KOLONIA” Bolesławiec, ul. Topolowa 24, 59-700 Bolesławiec. Przedsięwzięcia sportowe – szkolenia seniorów 13.000
Bolesławiecki Klub Brydżowy, ul. Łasicka 21, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe seniorów i udział w zawodach brydża sportowego 5.000
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec, ul. Jesionowa 25, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie sportowe i współzawodnictwo seniorskiej drużyny BTS Bolesławiec w rozgrywkach piłki siatkowej mężczyzn 22.000
Fundacja Eskadra, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie szkolenia piłkarskiego seniorów oraz uczestnictwo we współzawodnictwie piłkarzy Eskadry 5.000
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Szkolenie zawodników z terenu Miasta i Gmin w celu uczestnictwa Miasta Bolesławiec w Ekstraklasie Ligii Lekkoatletycznej Seniorów oraz współzawodnictwie i szkoleniu przygotowującym do startu w zawodach seniorów organizowanych przez Dolnośląski i Polski Związek Lekkiej Atletyki 12.000

Zadanie 3. Przedsięwzięcia sportowe organizowane w Bolesławcu (duże imprezy, minimum 100 zawodników).

Nazwa podmiotu / tytuł zadaniaKwota dofinansowania
Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Bolesławiec. Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta 1.500
Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie” Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Finał Okręgowy Mistrzostw w Piłce Nożnej Orlików 1.000
Klub Sportowy „Talent 2012” Bolesławiec, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. Witamina CUP 1.000
Klub Sportowy „Talent 2012” Bolesławiec, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. „III Świąteczny Turniej z KS Talent” 1.000
Bolesławiecki Klub Brydżowy, ul. Łasicka 21, 59-700 Bolesławiec. XI Euroregionalne Zawody Brydża Sportowego 2.500
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. X Memoriał im. Stanisława Merdasa 1.000
Uczniowski Klub Sportowy „FA Bolesławiec”, ul. Kasztanowa 3, 59-700 Bolesławiec. Football Academy pomaga 2016 1.000
Uczniowski Klub Sportowy „FA Bolesławiec”, ul. Kasztanowa 3, 59-700 Bolesławiec. Mini Euro 2016 1.000

Zadanie 4. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Nazwa podmiotu / tytuł zadaniaKwota dofinansowania
Klub Sportów Walki „GLADIATOR”, ul. Dolne Młyny 25/27, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub Sportów Walki GLADIATOR zajęć rekreacyjno-sportowych z Muaythai, dla dzieci mieszkańców Bolesławca w wieku od 5 do 8 lat 2.000
Bolesławiecki Klub Sportowy „Bobrzanie” Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub BKS Bobrzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 10.000
Uczniowski Klub Sportowy „FA Bolesławiec”, ul. Kasztanowa 3, 59-700 Bolesławiec. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej dzieci od 4-12 roku życia 3.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 56, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez TOP Bolesławiec zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa, karate, boks, tenis stołowy 16.000
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolesławianka” ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku od 19 lat lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych 4.000
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych kształtujących elementy wytrzymałości ogólnej dla dzieci i młodzieży 3.000
Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia”, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych zwiększających koordynację i poprawę techniki w konkurencjach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży 3.000
Klub Sportowy „Talent 2012” Bolesławiec, Brzeźnik 24B, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 40 dzieci w wieku 4-11 lat 3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Oxpress”, ul. Tyrankiewiczów 22, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat, będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych 4.000
Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012, Bożejowice 46, 59-700 Bolesławiec. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w COMT 2012 Bolesławiec w 2016 roku 5.000
Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec, ul. Jesionowa 25, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w piłce siatkowej chłopców 3.500
Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gladius”, ul. Bohaterów Getta 9, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno-sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych 3.500

UM Bolesławiec/ii