Jak płacić mniej za selektywną zbiórkę odpadów?

Jak płacić mniej za selektywną zbiórkę odpadów?
fot. freeimages.com (Bartek Ambrozik) Jeśli mieszkaniec Bolesławca przywiezie śmieci do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), to nie zapłaci nic za ich odbiór.
istotne.pl śmieci, mzgk, pszok

Na to, że część mieszkańców Bolesławca nie wie o tym, iż działa u nas Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Staszica, przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej), zwrócił uwagę w czasie grudniowej sesji Rady Miasta Bolesławiec radny Dariusz Mucha (pisaliśmy o tym w materiale Będzie kontynuacja kampanii „Pokaż klasę, posprzątaj po swoim pupilu”?).

Co mieszkaniec Bolesławca może przywieźć do wspomnianego PSZOK-u (czynnego od poniedziałku do soboty, w godzinach 8.00–19.00):

 • szkło
 • papier
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony z samochodów osobowych
 • zużyte baterie, akumulatory
 • tekstylia i odzież
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • problematyczne odpady komunalne (m.in. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach, aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

I jeśli przywiezie je sam, nie zapłaci ani grosza za ich odbiór.

Podobnie jest w przypadku odpadów wielkogabarytowych. Jeśli chcemy się pozbyć np. kanapy (a nie mamy jak ją przewieźć sami), możemy wystawić mebel przed dom i powiadomić Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Kanapa zostanie odebrana w ciągu 48 godzin, i to nieodpłatnie.

Inaczej rzecz się ma w przypadku gruzu. Za wynajęcie kontenera i wywiezienie 1 m3 tego odpadu budowlanego zapłacimy 178 zł plus 7 złotych za dobę postoju. Chyba że zrobimy to sami, wtedy – jak już informowaliśmy – nie zapłacimy nic.