10BKPanc w Szwajcarii: Sery, banki, zegarki i… czołgiści!

10BKPanc w Szwajcarii: Sery, banki, zegarki i… czołgiści!
fot. 10BKPanc 5 484 sztuk amunicji armatniej wykorzystali świętoszowscy pancerniacy w trakcie szkolenia w centrum symulatorów Mechanised Training Centre (MTC) w miejscowości Thun w Szwajcarii. Dodatkowo wykonali oni 12 601 serii z karabinu maszynowego…
istotne.pl 10bkpanc, szkolenie, wosjko, szwajcaria

Szkolenie, odbywające się w czerwcu i lipcu 2016 roku, realizowały dwie kompanie czołgów (1 kcz i 2 kcz) z 1 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc). 26 czerwca instruktorzy wraz z dwoma załogami czołgów dotarli do centrum symulatorów MTC Thun. Następnego dnia odbyło się spotkanie z komendantem centrum, w czasie którego przedstawiono kluczowy personel odpowiedzialny za obsługę symulatorów, a także wyjaśniono strukturę oraz możliwości szkoleniowe symulatorów. Główną uwagę zwrócono na warunki bezpieczeństwa podczas użytkowania symulatorów oraz różnice techniczne pomiędzy czołgiem Leopard 2A4 a Leopard 2WE będącym na wyposażeniu armii szwajcarskiej.

Zajęcia praktyczne, w trakie których udało się przeszkolić w sumie 18 załóg czołgu, odbywały się w dwóch turach: na początku lipca 2016 r. zrealizowano szkolenie żołnierzy 1 kompanii czołgów, natomiast w drugiej połowie miesiąca – 2 kompanii.

Odpowiedzialny za szkolenie porucznik Andrzej Kotwis tak podsumował pobyt w Szwajcarii:

Szwajcaria to nie tylko sery, banki i zegarki… to również świetne taktyczno-ogniowe centrum symulatorów szkolące czołgistów, gdzie uczestniczyliśmy w kolejnym już szkoleniu. Daje nam to możliwość skrupulatnego skupienia się na tym, co dla nas najważniejsze, czyli na ogniu i taktyce. Liczby przemawiają za zasadnością tego typu przedsięwzięć – podczas pobytu w MTC Thun czołgiści wystrzelili łącznie 5 484 sztuk amunicji armatniej oraz wykonali 12 601 serii z karabinu maszynowego.

Świętoszowscy pancerniacy bardzo angażowali się w szkolenie, gdyż dało im ono możliwość znacznego podwyższenia poziomu umiejętności, niezbędnych na zajmowanych stanowiskach służbowych. – Zajęcia dużo nam dały. Przede wszystkim ze względu na duże urealnienie; infrastruktura centrum szkolenia daje sposobność realizacji działań odzwierciedlających realne warunki oraz wykonywanie czynności zarówno na szczeblu pojedynczego żołnierza, jak i całego plutonu – dodał porucznik Kotwis.

Możliwości symulatorów znajdujących się na wyposażeniu ośrodka pozwalają kierownikowi ćwiczeń na odnalezienie ewentualnych błędów powstających w trakcie wykonywania czynności przez żołnierzy i bieżącą analizę ich przyczyn. Weryfikuje to stopień wyszkolenia w zakresie wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku. Wczesne wykrycie błędów daje sposobność nie tylko na doskonalenie umiejętności członków załóg, ale również na realizację ich zadań. Z tego też powodu żołnierze – czołgiści 10BKPanc – tak chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w Mechanised Training Centre (MTC) w Thun w Szwajcarii.

kpt. Adriana Wołyńska/ii