Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia
fot. Rzecznik UM Dwanaścioro uczniów – siedmioro ze szkół podstawowych oraz pięcioro gimnazjalistów – otrzymało specjalne stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004. Nagrodzone zostały sukcesy w nauce, sztuce oraz sporcie.
istotne.pl szkoła, stypendium

Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych to 700 zł. Otrzymali je Przemysław Juda, Maciej Rajfur, Tomasz Starzyk, Julita Kołcio, Katarzyna Romaszko, Patryk Dudyński i Justyna Kowalska.

Nagrodzeni gimnazjaliści otrzymali po 1020 zł. Wyróżniono Magdalenę Hundz, Aleksandrę Kozioł, Agnieszkę Lelek oraz Adama Pokładka i Łukasz Rogascha.

Uroczystość odbyła się 10 listopada w Sali Rajców. Do udziału zaproszeni zostali także rodzice oraz dyrektorzy szkół.

Stypendia nie zostały przyznane po raz ostatni. Planowane jest ich wręczenie również w latach następnych. Pieniądze ma zapewnić specjalnie uchwalony Fundusz Stypendialny.