Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu z absolutorium
fot. GA Jednym z punktów kwietniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
istotne.pl absolutorium, dariusz kwaśniewski, powiat bolesławiecki, sesja rp

Po sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2015, które przedstawiła skarbniczka samorządu Maria Szydłak, głos zabrał starosta Dariusz Kwaśniewski:

Wszystkie wskaźniki ekonomiczne ułożyły się w roku 2015 w sposób szczególnie dobry dla nas. Wydaje mi się, że powinniśmy zapamiętać, myśląc o ubiegłym roku, przede wszystkim to, że udało nam się przez rok zwiększyć dochody Powiatu o blisko 3,6 mln zł. Ważne jest też to, że wydatki majątkowe to ostatecznie ponad 11 mln zł, czyli 15,33%. Państwo wiedzą, że jest to wskaźnik bliższy gminom niż powiatom ziemskim. A nasza struktura dochodów jest, jaka jest, mamy mniej pieniędzy niż gminy.

I dodał, że Powiat uchwalił ten budżet, planując 11 zadań inwestycyjnych, w tym 6 drogowych. – Nasze hasło to: Sześć gmin – jedno serce. Plan był taki: jedna inwestycja w jednej gminie – mówił starosta. – Zmienialiśmy ten budżet często, był on bardzo ofensywny. Szybko ogłaszaliśmy przetargi, oszczędności inwestowaliśmy w nowe zadania. Udało nam się, jak co roku, porozumieć z większością gmin. Dziękuję tym radom gmin i wójtom, którzy pomogli nam zwiększyć zakres zadań inwestycyjnych. Ostatecznie z 11 zadań wyszło 26, w tym dwanaście drogowych. Wydaliśmy na ten cel 6,5 mln zł. To kolejny dowód na to, że sprawnie pozyskiwaliśmy środki.

– Rok 2015 zapamiętamy też jako ten, w którym wybudowaliśmy stadion lekkoatletyczny – kontynuował D. Kwaśniewski. – Państwo doskonale wiedzą, jak to boisko żyje.

Starosta mówił też o inwestycjach drogowych, zakupie nowych aut dla Zarządu Dróg Powiatowych i Zespołu Resocjalizacyjnego w Iwinach, a także o imprezach organizowanych bądź współorganizowanych przez samorząd. – Robimy te wydarzenia, wykorzystując potencjał samych mieszkańców – podkreślił. – To dlatego powstały Powiatowe Ligi: biegowa i rowerowa.

Była mowa również o edukacji. Bolesławieckie ogólniaki zajęły 5 miejsce na Dolnym Śląsku, technika – trzecie. 91% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdaje maturę (w Polsce – 82%, a w województwie 80%).

– W 2015 r. odbyło się 14 sesji – podsumował Dariusz Kwaśniewski. – Nie zawsze wszystkie nasze głosowania były jednomyślne. Ale powinniśmy zapamiętać ten budżet jako budżet wspólnych przedsięwzięć, bo powstało kilka obiektów, które po nas zostaną i które są dowodem na to, że pracując w Powiecie, można być samorządowcem skutecznym. Myślę, że na to absolutorium zasłużyliśmy.

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu 12 głosami za. 9 radnych opozycji wstrzymało się od głosu.