Województwo: już prawie 23 mln zł na drogi wiejskie

Województwo: już prawie 23 mln zł na drogi wiejskie
fot. Krzysztof Gwizdała Ponad 634 km dróg powstało w ostatnich pięciu latach na dolnośląskich wsiach dzięki dotacjom samorządu województwa. Tylko w tym roku zostaną podpisane umowy na kwotę niemal 23 mln złotych.
istotne.pl cezary przybylski, umwd, inwestycja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od początku roku 2011 pomaga finansowo lokalnym samorządom, które planują budowę, przebudowę lub remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. – Tę pomoc umożliwiają nam zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych. Dolnośląskie gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje, dzięki którym na ich terenie mogą powstać solidne drogi nie tylko ułatwiające dojazd do gruntów rolnych, ale często pełniące ważną funkcję komunikacyjną w okolicy – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Dzięki tym działaniom tylko od roku 2011 na Dolnym Śląsku powstało ponad 634 km dróg, dofinansowanych sumą ponad 129 mln złotych. – Wysokość udzielanych dotacji wynosi odpowiednio 100 000 zł/km lub 210 000 zł/km trasy w zależności od rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi, a pieniądze pochodzą z budżetu województwa – informuje Ewa Mańkowska, wicemarszałkini województwa dolnośląskiego.

Województwo: prawie 23 mln zł na drogi wiejskieWojewództwo: prawie 23 mln zł na drogi wiejskiefot. UMWD

Szczegółowe zasady przekazywania pomocy finansowej są określone w indywidualnych umowach zawieranych pomiędzy województwem dolnośląskim a poszczególnymi samorządami. Aktualnie trwa podpisywanie umów z zainteresowanymi na rok 2016 i 2017.

– Tylko w tym roku udzieliliśmy pomocy finansowej 89 gminom i 5 powiatom. Suma sięga niemal 23 mln zł. Zachęcam do składania wniosków, ponieważ aby otrzymać dotację, trzeba zdążyć go złożyć do końca listopada w roku poprzedzającym planowaną inwestycję – dodaje Cezary Przybylski.

Aby usprawnić przyznawanie dotacji, Dolny Śląsk został podzielony na 3 regiony: jeleniogórski, wałbrzyski i wrocławski. Wnioski można składać do oddziałów zamiejscowych wydziału Geodezji i Kartografii urzędu marszałkowskiego w tych miastach. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje zarząd województwa do wysokości środków przeznaczonych w budżecie regionu na ten cel.

Województwo: prawie 23 mln zł na drogi wiejskieWojewództwo: prawie 23 mln zł na drogi wiejskiefot. UMWD

Mapę powstających inwestycji można śledzić na stronie www.geoportal.dolnyslask.pl. Wystarczy w zakładce INNE MODUŁY w prawym górnym rogu ekranu wybrać hasło GPOSPODARKA, a następnie DOTACJE – OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wnioski i inne dokumenty niezbędne do pozyskania dotacji znajdują się na stronie internetowej www.wgik.dolnyslask.pl, w zakładce Dotacje i scalenia / I. Ochrona gruntów rolnych.

UMWD/ii