Ponad 431 tysięcy złotych na stypendia

Ponad 431 tysięcy złotych na stypendia
fot. sxc.hu W ramach projektu „Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji” najzdolniejszym uczniom wypłacono po 2500 zł.
istotne.pl starostwo, edukacja, stypendium

Powiat Bolesławiecki przystąpił do partnerskiego projektu „Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki finansowe pozyskał Powiat Świdnicki. Na konta najzdolniejszych uczniów trafiło łącznie ponad 431 tys. zł (po 250 zł na każdy miesiąc nauki).

Otrzymaną pomoc stypendyści mogą przeznaczyć na cele edukacyjne (m.in. korepetycje, podręczniki czy przybory szkolne). Wkrótce wypłacone zostaną stypendia za maj i czerwiec.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)