Szpital będzie spółką?

Szpital będzie spółką?
fot. www.sxc.hu Władze powiatu rozważają przekształcenie bolesławieckiego ZOZ-u w spółkę prawa handlowego.
istotne.pl starostwo, szpital

W trakcie czwartkowej sesji Rady Powiatu była mowa m.in. o kondycji bolesławieckiego szpitala. O tę kwestię zapytał Józef Król, szef klubu radnych Forum. – 1 lipca br. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która w radykalny sposób zwiększa odpowiedzialność organów założycielskich za wyniki finansowe podlegających im szpitali – podkreślił radny.

Józef KrólJózef Królfot. Krzysztof Gwizdała

Zgodnie z ustawą ewentualny ujemny wynik finansowy w pierwszej kolejności musi pokryć ZOZ, a jeśli nie jest w stanie tego zrobić – organ założycielski (w tym przypadku Starostwo Powiatowe w Bolesławcu) ma na to 3 miesiące. – W przypadku niepokrycia długu szpitala organ założycielski w przeciągu roku zobowiązany jest do likwidacji lecznicy – tłumaczył Król. – Klub Forum stoi na stanowisku, że należy już teraz podjąć działania zmierzające do uniknięcia tego typu sytuacji. Należy przygotować nasz szpital do funkcjonowania w zmienionym otoczeniu prawnym.

– Jedną z dróg proponowanych w ustawie jest przekształcenie lecznicy w spółkę prawa handlowego – kontynuował radny. – Tyle że korzyści wynikające z tego działania są niepewne, samo przekształcenie nie gwarantuje automatycznej poprawy kondycji szpitala. Trzeba też pamiętać, że przekształcony w spółkę ZOZ nabywa zdolność upadłościową, co jest nie do przyjęcia w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego.

Radni Rady PowiatuRadni Rady Powiatufot. Krzysztof Gwizdała

Głos zabrał starosta Cezary Przybylski. – Rozmawialiśmy o tym w czasie ostatniego posiedzenia Rady Społecznej bolesławieckiego ZOZ-u – podkreślił. – Będziemy się zastanawiać nad przekształceniem szpitala w spółkę prawa handlowego. Najpierw jednak musimy przeanalizować, jakie mogłoby to przynieść korzyści Powiatowi. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w momencie przekształcenia lecznicy długi, które mamy do spłacenia, będą umorzone. Trzeba to wszystko na spokojnie rozważyć.

Jarosław Molenda i Karol StasikJarosław Molenda i Karol Stasikfot. Krzysztof Gwizdała

Dyskusję na ten temat uciął szef Rady Powiatu i Rady Społecznej SP ZOZ-u Karol Stasik, stwierdzając, że trzeba wykonać analizę, która pokaże, jaka z opcji będzie korzystniejsza dla bolesławieckiego szpitala. – Liczby nie kłamią – dodał. Do sprawy wrócimy.

(informacja: ii)