Nowe możliwości dla bezrobotnych i nie tylko

Nowe możliwości dla bezrobotnych i nie tylko
fot. Powiatowy Urząd Pracy W Powiatowym Urzędzie Pracy działa Centrum Aktywizacji Zawodowej. – Pomagamy dowiedzieć się, jakie ktoś ma preferencje zawodowe i co może zrobić, by znaleźć pracę – mówi doradca CAZ.
istotne.pl starostwo, centrum, pup, aktywizacji, zawodowej

W piątek, 23 kwietnia, w holu Starostwa Powiatowego Izabela Pasieka, doradca Centrum Aktywizacji Zawodowej, informowała mieszkańców naszego powiatu o nowych możliwościach, jakie stworzono dla osób poszukujących pracy, podnoszących swoje kwalifikacje, a także dla pracodawców szukających pracowników.

W roku 2002 w Powiatowym Urzędzie Pracy (w którym działa CAZ) zarejestrowanych było 9 tysięcy bezrobotnych. Na ich aktywizację przeznaczono wówczas 2,6 mln zł. W roku 2009 było to już aż 15 milionów zł! Nowoczesność wkroczyła do budynku PUP. Klienci urzędu znajdą tam infokioski, dzięki którym mają dostęp do witryn związanych z rynkiem pracy oraz możliwość przesłania swojego CV drogą elektroniczną.

Zakres działania CAZ obejmuje doradztwo zawodowe, a także wszystkie instrumenty rynku pracy, takie jak dotacje, staże czy przygotowanie zawodowe. Ciekawą opcją dla osób, które chcą zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, jest refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

– Skupiamy się na konkretnej osobie i rozwijamy jej kwalifikacje. Pomagamy dowiedzieć się, jakie ktoś ma preferencje zawodowe, co może zrobić, by znaleźć pracę. Szkolenia w Klubie Pracy to pomoc w odpowiedzi na pytanie: jakie są moje mocne strony na rynku pracy? – tłumaczy Izabela Pasieka.

Szczególnie interesujące dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje są: finansowanie kosztów studiów podyplomowych i wypłaty stypendiów. – Promujemy ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, dlatego dofinansowujemy lub finansujemy całkowicie studia podyplomowe osobom po 45 roku życia – dodaje doradca CAZ.

Izabela PasiekaIzabela Pasiekafot. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Procedura jest prosta. Należy złożyć w PUP podanie o dofinansowanie danego kierunku dokształcania podyplomowego oraz uzasadnić swój wybór. Koszt studiów może być sfinansowany przez PUP w całości lub częściowo. Na podnoszeniu kwalifikacji można także zarobić. Osoby zarejestrowane jako bezrobotni mają szansę na stypendium.

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby do 25 roku życia, ludzie niemający doświadczenia zawodowego ani jakiegokolwiek zawodu. Szczególną grupą na rynku pracy są także niepełnosprawni bezrobotni.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, działającym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu (ul Obrońców Helu 10, tel. 75 732 66 01).

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)