„SOS” pomaga aż miło

„SOS” pomaga aż miło
fot. Krzysztof Gwizdała Realizacja projektu edukacyjnego „SOS – szkoły otwartych szans” przebiega sprawnie. W pierwszym kwartale 2010 r. wzięło w nim udział 564 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 10 podopiecznych Powiatowego Gimnazjum Specjalnego.
istotne.pl starostwo, edukacja, sos

Powiatowy projekt edukacyjny „SOS – szkoły otwartych szans”, na realizację którego pozyskano ponad 2 mln zł, przebiega sprawnie. W pierwszym kwartale 2010 r. uczestniczyło w nim 564 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 10 podopiecznych Powiatowego Gimnazjum Specjalnego. W tym czasie zrealizowano 1794 godzin różnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach projektu odbywają się też wycieczki edukacyjne. Uczestnicy zajęć humanistycznych biorą udział w lekcjach muzealnych (przeprowadzanych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu) oraz w spektaklach teatralnych. Co więcej, szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne o wartości blisko 200 tys. zł.

Od stycznia br. zajęcia pozalekcyjne prowadziło w sumie 67 nauczycieli. Pedagodzy podkreślają, że bardzo ważne jest pobudzanie aktywności każdego uczestnika projektu „SOS”. Umożliwia to m.in. odpowiednia organizacja pracy (małe grupy uczniów).

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)